Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 07/01/2019 đến 11/01/2019 (điều chỉnh lần 5)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 31/12/2018 đến 05/01/2019 (điều chỉnh lần 5)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 24/12/2018 đến 30/12/2018 (điều chỉnh lần 4)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 17/12/2018 đến 22/12/2018 (điều chỉnh lần 5)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 10/12/2018 đến 16/12/2018 (điều chỉnh lần 3)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 03/12/2018 đến 09/12/2018 (điều chỉnh lần 4)

Lịch trực Cơ quan Sở Y tế các ngày Thứ 7, Chủ nhật trong tháng 12/2018 và Lịch trực Tết dương lịch 2019 _Từ ngày 01/12/2018 đến 01/01/2019

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 26/11/2018 đến 30/11/2018 (điều chỉnh lần 4)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 19/11/2018 đến 25/11/2018 (điều chỉnh lần 6)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 12/11/2018 đến 16/11/2018 (điều chỉnh lần 4)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 05/11/2018 đến 09/11/2018 (điều chỉnh lần 5)

Lịch trực Cơ quan Sở Y tế các ngày Thứ 7, Chủ nhật trong tháng 11/2018 _Từ ngày 03/11/2018 đến 25/11/2018

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 29/10/2018 đến 02/11/2018 (điều chỉnh lần 5)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 22/10/2018 đến 28/10/2018 (điều chỉnh lần 5)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 15/10/2018 đến 21/10/2018

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 08/10/2018 đến 14/10/2018 (điều chỉnh lần 3)

Lịch trực Cơ quan Sở Y tế các ngày Thứ 7, Chủ nhật trong tháng 10/2018 _Từ ngày 06/10/2018 đến 28/10/2018

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 01/10/2018 đến 07/10/2018 (điều chỉnh lần 2)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 24/9/2018 đến 30/9/2018 (điều chỉnh lần 6)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 17/9/2018 đến 23/9/2018 (điều chỉnh lần 7)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 09/9/2018 đến 16/9/2018 (điều chỉnh lần 6)

Lịch trực Cơ quan Sở Y tế các ngày Thứ 7, Chủ nhật trong tháng 9/2018 _Từ ngày 08/9/2018 đến 30/9/2018

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 03/9/2018 đến 08/9/2018 (điều chỉnh lần 4)

Lịch trực Lễ Quốc Khánh 02/9/2018 _ Từ ngày 01/9/2018 đến 03/9/2018 (điều chỉnh lần 1)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 27/8/2018 đến 02/9/2018 (điều chỉnh lần 5)