Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 20-04-2020 đến 24-04-2020 (điều chỉnh lần 2)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 13-04-2020 đến 17-04-2020 (điều chỉnh lần 3)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 06-04-2020 đến 12-04-2020 (điều chỉnh lần 3)

Lịch trực Giỗ tổ Hùng Vương 10/3/2020 (ÂL)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 30-03-2020 đến 03-04-2020 (điều chỉnh lần 6)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 23-03-2020 đến 29-03-2020 (điều chỉnh lần 8)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 15-03-2020 đến 20-03-2020 (điều chỉnh lần 6)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 09-03-2020 đến 14-03-2020 (điều chỉnh lần 4)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 02-03-2020 đến 06-03-2020 (điều chỉnh lần 4)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 24-02-2020 đến 29-02-2020 (điều chỉnh lần 6)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 17-02-2020 đến 21-02-2020 (điều chỉnh lần 3)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 10-02-2020 đến 15-02-2020 (điều chỉnh lần 7)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 02-02-2020 đến 08-02-2020 (điều chỉnh lần 7)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 13-01-2019 đến 01-02-2020 (điều chỉnh lần 7)

Lịch trực Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của Sở Y Tế_Từ ngày 23-01-2020-đến-29-01-2020

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 06-01-2019 đến 12-01-2020 (điều chỉnh lần 3)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 30-12-2019 đến 05-01-2020 (điều chỉnh lần 4)

Lịch trực Tết Dương lịch năm 2020

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 23-12-2019 đến 28-12-2019 (điều chỉnh lần 8)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 16-12-2019 đến 20-12-2019 (điều chỉnh lần 3)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 09-12-2019 đến 15-12-2019 (điều chỉnh lần 2)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 02-12-2019 đến 07-12-2019 (điều chỉnh lần 5)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 25-11-2019 đến 30-11-2019 (điều chỉnh lần 2)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày Từ ngày 18-11-2019 đến 22-11-2019 (điều chỉnh lần 6)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày Từ ngày 11-11-2019 đến 15-11-2019 (điều chỉnh lần 2)