Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 18-01-2021 đến 23-01-2021 (điều chỉnh lần 4)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 11-01-2021 đến 17-01-2021 (điều chỉnh lần 6)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 04-01-2021 đến 08-01-2021 (điều chỉnh lần 5)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 28-12-2020 đến 01-01-2021 (điều chỉnh lần 1)

Lịch trực Tết Dương lịch năm 2021

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 21-12-2020 đến 27-12-2020 (điều chỉnh lần 6)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 14-12-2020 đến 20-12-2020 (điều chỉnh lần 4)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 07-12-2020 đến 12-12-2020 (điều chỉnh lần 5)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 30-11-2020 đến 05-12-2020 (điều chỉnh lần 1)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 23-11-2020-đến-27-11-2020 (điều chỉnh lần 5)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 16-11-2020 đến 21-11-2020 (điều chỉnh lần 2)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 09-11-2020 đến 14-11-2020 (điều chỉnh lần 3)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 02-11-2020 đến 08-11-2020 (điều chỉnh lần 4)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 26-10-2020 đến 31-10-2020 (điều chỉnh lần 6)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 19-10-2020 đến 24-10-2020 (điều chỉnh lần 4)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 12-10-2020 đến 16-10-2020 (điều chỉnh lần 3)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 05-10-2020 đến 11-10-2020 (điều chỉnh lần 5)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 28-9-2020 đến 03-10-2020 (điều chỉnh lần 8)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 21-9-2020 đến 27-9-2020 (điều chỉnh lần 5)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 14-9-2020 đến 18-9-2020 (điều chỉnh lần 6)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 07-9-2020 đến 12-9-2020 (điều chỉnh lần 5)

Lịch trực Lễ Quốc Khánh 02/9/2020 tại Cơ quan Sở Y tế

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 29-8-2020 đến 04-9-2020 (điều chỉnh lần 4)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 24-8-2020 đến 28-8-2020 (điều chỉnh lần 4)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 17-8-2020 đến 22-8-2020 (điều chỉnh lần 4)