Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 19-04-2021 đến 25-04-2021

Lịch trực Giỗ tổ Hùng Vương 10/3/2021 (ÂL)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 12-04-2021 đến 18-04-2021 (điều chỉnh lần 3)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 05-04-2021 đến 11-04-2021 (điều chỉnh lần 7)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 29-03-2021 đến 04-04-2021 (điều chỉnh lần 4)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 22-03-2021 đến 28-03-2021 (điều chỉnh lần 6)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 15-03-2021 đến 19-03-2021 (điều chỉnh lần 3)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 08-03-2021 đến 12-03-2021 (điều chỉnh lần 4)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 01-03-2021 đến 07-03-2021 (điều chỉnh lần 7)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 22-02-2021 đến 26-02-2021 (điều chỉnh lần 8)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 17-02-2021 đến 19-02-2021 (điều chỉnh lần 2)

LỊCH THƯỜNG TRỰC CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA SỞ Y TẾ TỈNH HẬU GIANG

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 01-02-2021 đến 19-02-2021 (điều chỉnh lần 8)

Lịch trực Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của cơ quan Sở Y tế (điều chỉnh lần 1)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 25-01-2021 đến 31-01-2021 (điều chỉnh lần 8)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 18-01-2021 đến 24-01-2021 (điều chỉnh lần 5)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 11-01-2021 đến 17-01-2021 (điều chỉnh lần 6)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 04-01-2021 đến 08-01-2021 (điều chỉnh lần 5)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 28-12-2020 đến 01-01-2021 (điều chỉnh lần 1)

Lịch trực Tết Dương lịch năm 2021

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 21-12-2020 đến 27-12-2020 (điều chỉnh lần 6)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 14-12-2020 đến 20-12-2020 (điều chỉnh lần 4)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 07-12-2020 đến 12-12-2020 (điều chỉnh lần 5)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 30-11-2020 đến 05-12-2020 (điều chỉnh lần 1)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 23-11-2020-đến-27-11-2020 (điều chỉnh lần 5)