Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 28-9-2020 đến 03-10-2020 (điều chỉnh lần 7)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 21-9-2020 đến 27-9-2020 (điều chỉnh lần 5)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 14-9-2020 đến 18-9-2020 (điều chỉnh lần 6)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 07-9-2020 đến 11-9-2020 (điều chỉnh lần 5)

Lịch trực Lễ Quốc Khánh 02/9/2020 tại Cơ quan Sở Y tế

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 29-8-2020 đến 04-9-2020 (điều chỉnh lần 4)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 24-8-2020 đến 28-8-2020 (điều chỉnh lần 4)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 17-8-2020 đến 22-8-2020 (điều chỉnh lần 4)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 10-8-2020 đến 15-8-2020 (điều chỉnh lần 4)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 3-8-2020 đến 7-8-2020 (điều chỉnh lần 9)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 27-7-2020 đến 31-7-2020 (điều chỉnh lần 5)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 20-7-2020 đến 25-7-2020 (điều chỉnh lần 4)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 13-7-2020 đến 18-7-2020 (điều chỉnh lần 6)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 06-7-2020 đến 10-7-2020 (điều chỉnh lần 3)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 29-6-2020 đến 03-7-2020 (điều chỉnh lần 7)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 22-6-2020 đến 26-6-2020

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 15-6-2020 đến 20-6-2020 (điều chỉnh lần 4)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 08-6-2020 đến 12-6-2020 (điều chỉnh lần 8)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 01-6-2020 đến 05-6-2020 (điều chỉnh lần 7)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 25-5-2020 đến 29-5-2020 (điều chỉnh lần 8)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 18-5-2020 đến 22-5-2020 (điều chỉnh lần 6)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 11-5-2020 đến 17-5-2020 (điều chỉnh lần 6)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 04-5-2020 đến 08-5-2020 (điều chỉnh lần 2)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 27-4-2020 đến 03-5-2020 (điều chỉnh lần 2)

Lịch trực Cơ quan Sở Y tế các ngày nghỉ Lễ nhân dịp Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2020