Lịch công tác tuần từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018 (điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 28/5/2018 đến ngày 01/6/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 21/5 đến ngày 25/5/2018 (1)

Lịch công tác tuần từ ngày 21/5 đến ngày 25/5/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 14/5 đến ngày 18/5/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 07/5 đến ngày 11/5/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 01/5 đến ngày 04/5/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 23/4/2018 đến ngày 27/4/2018(điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần từ ngày 16/4 đến ngày 20/4/2018 (điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần từ ngày 09/4 đến ngày 13/4/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 02/4/2018 đến ngày 06/4/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/3/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 19/3/2018 đến 23/3/2018

Lich công tác tuần từ ngày 12/3/2018 đến ngày 16/3/2018

Lịch trực Tết Nguyên đán năm 2018

Lịch công tác từ ngày 05/02 đến ngày 09/02/2018

Lich công tác tuần từ ngày 29/01/2018 đến ngày 02/02/2018