Lịch làm việc BGĐ BVĐK Hậu Giang (từ 28/9/2020-02/10/2020)

Lịch làm việc BGĐ BVĐK Hậu Giang (từ 21/9/2020-25/9/2020)

Lịch làm việc BGĐ BVĐK Hậu Giang (từ 14/9/2020-18/9/2020)

Lịch làm việc BGĐ BVĐK Hậu Giang (từ ngày 07/9/2020-11/9/2020)

Lịch làm việc BGĐ BVĐK Hậu Giang (từ ngày 31/8/2020-04/9/2020)

Lịch làm việc Ban Giám đốc BVĐK Hậu Giang (từ 24/8/2020-28/8/2020)

Lịch làm việc BGĐ BVĐK Hậu Giang (từ ngày 17/8/2020-21/8/2020)

Lịch làm việc BGĐ BVĐK Hậu Giang (từ ngày 10/8/2020-14/8/2020)

Lịch làm việc Ban Giám đốc BVĐK Hậu Giang (từ ngày 03/8/2020-07/8/2020)

Lịch làm việc BGĐ BVĐK Hậu Giang (từ ngày 27/7/2020-31/7/2020)

Lịch làm việc BGĐ BVĐK Hậu Giang (từ ngày 20/72020-24/7/2020)

Lịch làm việc BGĐ BVĐK Hậu Giang từ ngày 06/7/2020-10/7/2020

Lịch làm việc BGĐ BVĐK Hậu Giang từ ngày 29/6/2020-03/7/2020

Lịch làm việc BGĐ BVĐK Hậu Giang từ ngày 15/6/2020-19/6/2020

Lịch làm việc BGĐ BVĐK Hậu Giang từ ngày 08/6/2020-12/6/2020

Lịch làm việc BGĐ BVĐK Hậu Giang từ ngày 01/6/2020-05/6/2020

Lịch làm việc BGĐ BVĐK Hậu Giang từ ngày 25/5/2020-29/5/2020

Lịch làm việc BGĐ BVĐK Hậu Giang từ ngày 18/5/2020-22/5/2020

Lịch làm việc BGĐ BVĐK Hậu Giang từ ngày 11/5/2020-17/5/2020

Lịch làm việc BGĐ BVĐK Hậu Giang từ ngày 04/5/2020-08/5/2020

Lịch làm việc BGĐ BVĐK Hậu Giang từ ngày 27/4/2020-01/5/2020

Lịch làm việc BGĐ BVĐK Hậu Giang từ ngày 20/4/2020-24/4/2020

Lịch làm việc BGĐ BVĐK Hậu Giang từ ngày 13/4/2020-17/4/2020

Lịch làm việc BGĐ BVĐK Hậu Giang từ ngày 06/4/2020-10/4/2020

Lịch làm việc BGĐ BVĐK Hậu Giang từ ngày 30/3/2020-03/4/2020