Sơ đồ tổ chức Khối quản lý nhà nước
08:25 28/09/2017

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0913817357 - Email: tungnt.syt@haugiang.gov.vn

a. Lãnh, chỉ đạo, điều hành và quản lý chung các hoạt động của ngành Y tế tình Hậu Giang.

Bí thư Đảng ủy Sở Y tế. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác chính trị lãnh đạo tư tưởng; Xây dựng Đảng và Bảo vệ chính trị nội bộ; Công tác Y tế dự phòng và Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã; Tổ chức bộ máy và biên chế, tổ chức cán bộ; Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; Tài chính, kế hoạch, dự án và định hướng phát triển Ngành; Hành nghề y dược tư nhân; Công tác thanh tra y tế; Cở sở vật chất, xây dựng các công trình y tế; Hợp tác quốc tế; Trưởng Ban Phòng chống tham nhũng, lãng phí của Sở Y tế, Trưởng Ban Quân, Dân y tỉnh Hậu Giang, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Y tế, Phó Trưởng Ban Chăm sóc sức khỏe nhân dân, Phó Trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy quản lý; Phó Trưởng Ban Phòng chống dịch bệnh ở người; Xử lý công văn đến, công văn đi; Chủ tài khoản Sở Y tế.

b. Là đầu mối liên hệ với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Bộ Y tế, Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp.

c. Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các cơ quan:

           - Phòng Tổ chức cán bộ;

           - Phòng Kế hoạch - Tài chính;

           - Thanh Tra;

           - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang;

           - Bệnh viện Sản Nhi;

           - Phụ trách chỉ đạo tuyến và y tế cơ sở với 02 đơn vị: Thành phố Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp.

 

2. Ông Nguyễn Thanh Giang

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0919.007658 - Email: giangnt.syt@haugiang.gov.vn

a. Xử lý công việc của Giám đốc Sở Y tế khi Giám đốc đi công tác ủy quyền, Phó Chủ tài khoản của Sở Y tế, Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế.

Phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác Dân số - KHHGĐ; Công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm và thanh tra lĩnh vực an toàn thực phẩm; Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Truyền thông giáo dục sức khỏe; cải cách hành chánh; Thi đua – thi đua khen thưởng; giúp Giám đốc thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức y tế; giúp Giám đốc về công tác Thanh tra y tế; định hướng và phát triển Ngành về lĩnh vực phụ trách.

b. Là đầu mối liên hệ với Tổng cục Dân số - KHHGĐ - Bộ Y tế; Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế; Vụ Truyền thông và Khen thưởng - Bộ Y tế, Vụ Sức khỏe BMTE - Bộ Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh; các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan thuộc lĩnh vực được Giám đốc phân công phụ trách. Được phát ngôn cho Sở Y tế về lĩnh vực phụ trách khi Giám đốc ủy quyền theo quy định.

c. Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các cơ quan:

          - Văn phòng Sở Y tế;

          - Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

          - Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản;

          - Chi Cục An toàn thực phẩm;

          - Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe;

          - Phụ trách chỉ đạo tuyến và y tế cơ sở với 02 đơn vị: Thị xã Long Mỹ và  huyện Vị Thủy.

 

3. Ông Trương Văn Khanh

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0916.277776 - Email: khanhtv.syt@haugiang.gov.vn                           

a. Phụ trách các lĩnh vực công tác sau: Công tác khám, chữa bệnh; Bảo hiểm y tế; Y học cổ truyền; Công tác giám định y khoa, pháp y, tâm thần; Công tác y tế quốc phòng và kết hợp quân dân y; Công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý y tế; các Chương trình mục tiêu y tế có liên quan đến lĩnh vực phụ trách; Công tác bảo vệ sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy quản lý; chỉ đạo và theo dõi hoạt động của các Hội nghề nghiệp thuộc ngành Y tế; Công tác y tế phục vụ các hội nghị lớn của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; thực hiện Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; giúp Giám đốc định hướng và phát triển Ngành về lĩnh vực phụ trách, phối hợp với các Phó Giám đốc khác về công tác về đấu thầu thuốc có liên quan đến bảo hiểm y tế. Được phát ngôn cho Sở Y tế về lĩnh vực phụ trách khi Giám đốc ủy quyền theo quy định.

b. Là đầu mối liên hệ: Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế; Cục Khoa họccông nghệ vàĐào tạo - Bộ Y tế; Vụ Bảo hiểm y tế - Bộ Y tế; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan thuộc lĩnh vực được Giám đốc phân công phụ trách.

c. Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo:

           - Phòng Nghiệp vụ Y – BHYT;

           - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi;

           - Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu;

           - Trung tâm Pháp Y;

           - Trung tâm Giám định y khoa;

           - Giúp Giám đốc Sở quản lý công tác hành nghề y tư nhân của Phòng Nghiệp vụ Y - BHYT, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

           - Phụ trách chỉ đạo tuyến và y tế cơ sở với 02 đơn vị: Huyện Long Mỹ và thành phố Vị Thanh.

 

4. Ông Đỗ Phát Hưng

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0909.055179 - Email: hungdp.syt@haugiang.gov.vn

a. Phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác nghiệp vụ Dược, trang thiết bị y tế; Công tác kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng lãng phí Sở Y tế; Phó Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Y tế, giúp Giám đốc Sở về công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, quản lý môi trường y tế, chất thải y tế; công tác phòng chống HIV/AIDS;

Giúp Giám đốc thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã; Các Chương trình mục tiêu y tế có liên quan đến lĩnh vực phụ trách; Công tác phòng, chống thảm họa thiên tai; Phó Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thảm họa và tìm kiếm cứu nạn Sở Y tế; thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão tỉnh; tham gia Ban Chỉ đạo Phòng, chống ma túy, mại dâm và HIV/AIDS, Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn mới; Ban Quản lý Dự án xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ tuyến y tế cơ sở. Giúp Giám đốc định hướng và phát triển Ngành về lĩnh vực phụ trách; Vệ sinh môi trường; Công tác về đấu thầu thuốc, trang thiết bị; Cở sở vật chất, xây dựng các công trình y tế. Được phát ngôn cho Sở Y tế về lĩnh vực phụ trách khi Giám đốc ủy quyền theo quy định.

b. Là đầu mối liên hệ với Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế; Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế; Cục Phòng chống HIV/AIDS - Bộ Y tế; Viện Pasteur Hồ Chí Minh; các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan thuộc lĩnh vực được Giám đốc phân công phụ trách.

c. Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các cơ quan:

          - Phòng nghiệp vụ Dược;

          - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh;

          - Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm;

          - Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS;

          - Giúp Giám đốc Sở quản lý công tác hành nghề dược tư nhân của Phòng Nghiệp vụ Dược;

          - Phụ trách chỉ đạo tuyến và y tế cơ sở với 02 đơn vị: Huyện Châu Thành và huyện Châu Thành A.

 

Các phòng chức năng:

  1. Văn phòng:

Điện thoại Văn phòng: 02933.878929

- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Chức vụ: Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0908.043535 - Email: nguyetntm.syt@haugiang.gov.vn

Văn phòng Sở Y tế có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác văn thư lưu trữ đối với các đơn vị y tế trực thuộc Sở và chịu trách nhiệm đảm bảo công tác hành chính, nội vụ cho văn phòng Sở.

Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp đối với cán bộ, công chức thuộc các Phòng Chuyên môn của Sở theo quy định.

Quản lý các nguồn kinh phí được cấp, quản lý tài sản, phương tiện, thiết bị của Văn phòng Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

Thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, phân phối công văn (đi, đến), điện thư từ, sách báo, tài liệu theo đúng quy định của pháp luật về công văn giấy tờ; thực hiện đúng quy định của Pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước; khi nhận công văn phải vào sổ trình Lãnh đạo Sở và chuyển tới các đơn vị chịu trách nhiệm giải quyết, theo dõi tiến độ, kết quả giải quyết của các đơn vị. Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường theo quy định.

Làm thủ tục hoàn chỉnh các loại công văn đi của Sở Y tế trước khi gửi và quản lý, sử dụng các con dấu theo đúng quy định của Pháp luật.

Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ theo quy định của Nhà nước và chỉ đạo công tác lưu trữ hồ sơ đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Xây dựng và tổ chức thực hiện đề án ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ. Tham gia nghiên cứu các đề tài nghiên cứu khoa học, từng bước hiện đại hoá công tác văn thư, lưu trữ.

Tham mưu xây dựng, sửa đổi quy chế làm việc của Sở Y tế; Thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo Sở đến các cơ quan, đơn vị liên quan và theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo Sở.

Chịu trách nhiệm mua sắm trang thiết bị nội thất cho các phòng làm việc của Văn phòng Sở và mua sắm văn phòng phẩm, nhiên liệu, vật tư phục vụ cho hoạt động của cơ quan.

Tổ chức triển khai công tác dịch vụ nhằm phục vụ mọi hoạt động hàng ngày và đột xuất của cơ quan: nước uống, sửa chữa điện, nước..., vệ sinh ngoại cảnh, các phòng làm việc theo quy định.

Quản lý, đảm bảo các phương tiện thông tin liên lạc: điện thoại, Fax..... được thông suốt.

Chủ trì xây dựng và quản lý trang Website của Ngành; Quản lý và điều hành hệ thống mạng Office, mạng internet.

Quản lý xe và xăng xe, bảo đảm các phương tiện cho các cán bộ đi công tác.

Sao chụp công văn, tài liệu của Văn phòng Sở.

Tổ chức và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Y tế theo cơ chế “một cửa”.

Thực hiện tiếp khách, hiếu hỷ theo quy định. Chịu trách nhiệm khánh tiết trong các ngày lễ, kỷ niệm, hội nghị.

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch lao động công ích, xây dựng nội quy và tổ chức thực hiện phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ cơ quan.

 

  1. Phòng Tổ chức cán bộ:

- Ông Lê Văn Tạo

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0918.624861 - Email: taolv.syt@haugiang.gov.vn

- Bà Lý Kim Yến

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0902.650157 - Email: yenlk.syt@haugiang.gov.vn

Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ, chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ của ngành y tế.

Xây dựng quy hoạch về tổ chức của ngành và tham gia tổ chức thực hiện theo quy định phân cấp quản lý.

Xây dựng Tờ trình, Đề án về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, có cấu tổ chức của Sở; về thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Chi cục và tương đương, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở trình UBND tỉnh.

Thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, đổi tên, giải thể các bộ phận thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

Quản lý công tác tổ chức các đơn vị y tế trực thuộc Sở.

Xây dựng quy chế làm việc, mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị y tế trong ngành.

Xây dựng quy hoạch đội ngũ công chức: Công chức lãnh đạo, công chức chuyên môn nghiệp vụ và các công chức có chức danh khác.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, quản lý...

Đề xuất và phối hợp giải quyết thủ tục xét chọn cử công chức, viên chức đi công tác, học tập, tham quan ở trong và ngoài nước.

Tham gia tổ chức việc thi tuyển, thi nâng ngạch, xét chuyển ngạch, tiếp nhận và điều động công chức, viên chức theo quy định phân cấp quản lý.

Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh nghề nghiệp công chức, viên chức ngành Y tế theo quy định.

Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh công chức, viên chức theo quy định phân cấp quản lý.

Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành và hướng dẫn công tác đánh giá, bổ sung lý lịch công chức, viên chức hàng năm.

Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các quy định hiện hành về định mức lao động đối với từng tuyến, từng lĩnh vực. Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc phân bổ và quản lý chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị theo quy định phân cấp quản lý.

Tổ chức thực hiện và đề nghị bổ sung, sửa đổi các chế độ chính sách của Nhà nước đối với công chức, viên chức về lương, phụ cấp quanh lương...

Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về tiến hành các thủ tục về khen thưởng, kỷ luật.

Tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác bảo hộ lao động và an toàn lao động.

Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế giải quyết chế độ nghỉ hưu, mất sức, thôi việc và các chế độ khác có liên quan đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong toàn ngành theo quy định.

Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế tổ chức thực hiện công tác Pháp chế y tế trong toàn ngành. 

 

  1. Phòng Nghiệp vụ Dược:

- Ông Bùi Hoàng Quân

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0918.431309 - Email: quanbh.syt@haugiang.gov.vn

- Ông Đào Tấn Tài

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0913.619425 - Email: taidt.syt@haugiang.gov.vn

Phòng Nghiệp vụ Dược thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về dược và các loại mỹ phẩm có liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành Dược để xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công tác Dược của tỉnh, trình Giám đốc Sở Y tế và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

Phối hợp với các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch và biện pháp đảm bảo đủ thuốc cho công tác phòng bệnh, chữa bệnh và phòng chống thiên tai, dịch bệnh tại địa phương.

Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện những quy định về quản lý Dược và Mỹ phẩm. Phối hợp kiểm tra hành nghề Dược trên địa bàn tỉnh theo quy định của Nhà nước và Bộ Y tế.

Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra các đơn vị thực hiện những quy chế chuyên môn về Dược trong sản xuất, bảo quản, cung ứng và xuất nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả.

Đấu thầu thuốc và vật tư tiêu hao y tế.

Thực hiện quản lý trang thiết bị y tế.

Chủ trì, phối hợp với các ngành hữu quan trong việc phòng chống sản xuất, lưu thông thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc nhập lậu, thuốc không rõ nguồn gốc và lạm dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần trong ngành Y tế.

Tham mưu cho lãnh đạo Sở Y tế trong việc xử lý theo thẩm quyền các vi phạm về quản lý Dược và Mỹ phẩm theo quy định của Pháp luật.

Tổng hợp báo cáo đánh giá công tác dược theo quy định.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

  1. Phòng Thanh tra:

- Ông Trương Văn Hạnh

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Điện thoại: 0908.659827 - Email: hanhtv.syt@haugiang.gov.vn

- Ông Lê Thanh Sang

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

Điện thoại: 0918.802872 - Email: sanglt.syt@haugiang.gov.vn

Thanh tra Sở Y tế có chức năng thực hiện quyền thanh tra Nhà nước chuyên ngành về y tế trong phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Y tế, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, kế hoạch theo luật định, xét giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền; tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác kiểm tra, thanh tra y tế, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo thẩm quyền và quản lý chuyên ngành y tế trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra Sở Y tế được sử dụng con dấu của Thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra.

Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân của các tổ chức Nhà nước, các tổ chức kinh tế, xã hội, công dân trên địa bàn tỉnh trình Giám đốc Sở Y tế  và Thanh tra Nhà nước tỉnh phê duyệt. Tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

Giúp Giám đốc Sở Y tế hướng dẫn và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của các cơ quan đơn vị y tế thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế.

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, khám chữa bệnh, sản xuất kinh doanh, sử dụng thuốc kể cả vắc xin sinh phẩm và trang thiết bị y tế của các tổ chức Nhà nước, các tổ chức xã hội, tập thể và công dân trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Xét giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo thẩm quyền; Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác xét giải quyết khiếu nại, tố cáo của các đơn vị trực thuộc Sở.

Xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về y tế theo quy định của pháp luật. Kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế.

Kiến nghị các biện pháp tăng cường quản lý Nhà nước về y tế và quản lý Nhà nước về thanh tra y tế để giúp các đơn vị trực thuộc Sở Y tế thực hiện đúng Pháp luật.

Tổ chức và thường trực việc tiếp công dân theo luật định.

Hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra cho cán bộ thanh tra y tế, cán bộ thanh tra của Thủ trưởng, cộng tác viên thanh tra và thanh tra nhân dân và các cán bộ làm công tác thanh tra đối với các đơn vị trực thuộc và phòng Y tế.

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các đơn vị trực thuộc Sở.

Tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình hoạt động công tác thanh tra y tế, công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

  1. Phòng Nghiệp vụ Y:

- Ông Đỗ Thanh Diệp

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0939.093905 - Email: diepdt.syt@haugiang.gov.vn

- Ông Trần Thanh Son

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

SĐT: 0917.744007 - Email: sontt.syt@haugiang.gov.vn

Phòng Nghiệp vụ Y thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn gồm: Y tế dự phòng, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược cổ truyền, dân số, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo hiểm y tế.

Phối hợp với các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh xây dựng phương án và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo việc thực hiện kế hoạch công tác phòng bệnh, khám, chữa bệnh, điều dưỡng chăm sóc phục vụ người bệnh, phục hồi chức năng và phòng, chống thiên tai, dịch bệnh tại địa phương.

Triển khai hướng dẫn, theo dõi và giám sát việc thực hiện các quy chế, quy trình kỹ thuật, chế độ chuyên môn đồng thời đánh giá hiệu quả hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh, các chương trình mục tiêu quốc gia do ngành y tế quản lý, khám, chữa bệnh, điều dưỡng chăm sóc phục vụ người bệnh, phục hồi chức năng và phòng chống thiên tai, dịch bệnh của các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế, y tế các cơ quan, xí nghiệp, trường học... và y tế ngoài công lập đóng trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch của ngành về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo dõi, đánh giá và phân tích diễn biến mô hình bệnh tật trên địa bàn tỉnh, đề xuất phương án củng cố, phát triển mạng lưới phòng bệnh, khám, chữa bệnh.

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản;

Đề xuất việc nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị; phối hợp xây dựng kế hoạch cung cấp thuốc thiết yếu để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế của tỉnh.

Là đầu mối triển khai và theo dõi thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật hiện đại phục vụ cho sự phát triển của ngành. Tham  gia đề xuất nhu cầu và phối hợp thực hiện công tác đào tạo về chuyên môn, kỹ thuật đối với tất cả các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về mặt chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác giám định y khoa, giám định pháp y, pháp y tâm thần, quản lý sức khoẻ.

Phối hợp với Thanh tra Sở Y tế để thanh tra, kiểm tra chuyên ngành y tế về công tác khám chữa bệnh, vệ sinh an toàn lao động, quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh.

Tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến chuyên môn, kỹ thuật trong phòng bệnh và khám, chữa bệnh.

Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc quản lý về chuyên môn nghiệp vụ đối với các cơ sở hành nghề y, y học cổ truyền ngoài công lập theo quy định của pháp luật.

Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế (chỉ đạo tổ chức khám chữa bệnh BHYT, xây dựng danh mục thuốc, dịch vụ y tế, giá các dịch vụ y tế, công tác tuyên truyền, đào tạo bồi dưỡng..).

Quản lý các Hội nghề nghiệp theo phạm vi của Sở Y tế, thực hiện công tác Khoa học công nghệ của Ngành.      

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

  1. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

- Ông Phan Thanh Thuấn

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0909.204617 - Email: thuanpt.syt@haugiang.gov.vn

- Ông Huỳnh Thanh Giang

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0917.247494 - Email: gianght.syt@haugiang.gov.vn

- Bà Phan Nhã Quyên

Chức vụ: Kế toán trưởng

Điện thoại: 0977.169639 - Email: quyenpn.syt@haugiang.gov.vn

Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch, thống kê tin học y tế, công tác tài chính kế toán y tế trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng Quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong từng giai đoạn phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Xây dựng phương án phân bổ dự toán ngân sách các chương trình dự án trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở Y tế xây dựng Quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh. Tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch khi được phê duyệt;

Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở và tổ chức xây dựng dự toán thu chi ngân sách y tế của tỉnh, bao gồm các khoản thu sự nghiệp, chi sự nghiệp; chi thực hiện chương trình mục tiêu; thu, chi từ nguồn vốn viện trợ và vốn vay; chi đầu tư xây dựng cơ bản trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt trước khi Sở bảo vệ kế hoạch với các cấp có thẩm quyền;

Giúp Giám đốc Sở Y tế tổng hợp, xây dựng kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm trình các cơ quan có thẩm quyền;

Sau khi kế hoạch được phê duyệt, phòng Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế phân bổ và thông báo các chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc Sở, các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá toàn diện việc thực hiện kế hoạch y tế trên địa bàn, phát hiện kịp thời các vấn đề nảy sinh báo cáo Giám đốc Sở Y tế và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra;

Làm đầu mối tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế quản lý Nhà nước về công tác viện trợ y tế, tổng hợp các nguồn viện trợ đưa vào cân đối nguồn lực chung. Theo dõi, chỉ đạo cơ sở thực hiện việc quản lý và sử dụng viện trợ y tế theo quy định của pháp luật;

Quản lý các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh cho y tế địa phương bao gồm vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng, vốn viện trợ, vốn vay và các nguồn vốn việc trợ khác theo quy định pháp luật;

Xây dựng và quản lý kế hoạch đầu tư phát triển, bao gồm kế hoạch xây dựng cơ bản và kế hoạch vốn cho đầu tư phát triển y tế của địa phương;

Giúp Giám đốc Sở Y tế trong việc tổ chức thẩm định và đấu thầu theo quy định hiện hành của Nhà nước và của các tổ chức tài trợ;

Phổ biến và tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản, chế độ, chính sách tài chính và kế toán của Nhà nước. Phối hợp xây dựng các văn bản có tính chất hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý tài chính và kế toán trình Giám đốc Sở Y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền để áp dụng thống nhất trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp do Sở quản lý;

Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các quy chế của Nhà nước về quản lý và sử dụng tài sản công. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các cuộc kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định theo đúng chủ trương chế độ Nhà nước;

Tổng hợp, phân tích số liệu thống kê y tế định kỳ hàng năm, 5 năm và 10 năm, cung cấp số liệu thống kê y tế, giúp Giám đốc Sở Y tế kiểm tra và đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch y tế của toàn ngành;

Thực hiện kiểm toán nội bộ và kiểm tra kế toán, tổ chức xét duyệt quyết toán của các đơn vị trực thuộc Sở, các chương trình mục tiêu thuộc ngành y tế quản lý; Báo cáo quyết toán tài chính với cơ quan tài chính theo đúng chế độ tài chính và kế toán hiện hành;

Thực biện công tác thống kê và chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ thống kê y tế ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế. Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ phụ trách công tác tài chính và kế toán của các đơn vị trực thuộc Sở;

Thực hiện đấu thầu trong phạm vi y tế (trừ tại điểm 2.6 của Phòng Nghiệp vụ Dược;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

  1. Phòng Quản lý hành nghề Y Dược tư nhân:

 - Ông Đỗ Thanh Diệp

Chức vụ: Trưởng phòng (kiêm nhiệm)

SĐT: 0939.093905 - Email: diepdt.syt@haugiang.gov.vn

Phòng Quản lý hành nghề Y Dược tư nhân thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi tắt là hành nghề Y), hành nghề Dược ngoài công lập trên địa bàn toàn tỉnh.

Căn cứ vào chiến l­ược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành y tế, xây dựng kế hoạch quản lý và phát triển lĩnh vực Y D­ược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh trình Giám đốc Sở Y tế và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

H­ướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở và cá nhân hành nghề Y, Dư­ợc ngoài công lập thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hành nghề Y, Dược ngoài công lập.

Thẩm định hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề Y, Dược ngoài công lập; trình Giám đốc Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề Y, Dược ngoài công lập.

Tổ chức thẩm định điều kiện các cơ sở hành nghề Y, Dược và cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”, “Thực hành tốt phân phối thuốc”, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập. Cấp mới, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.   

Phối hợp với các phòng chuyên môn Sở Y tế, Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố quản lý, theo dõi, giám sát các hoạt động thông tin, quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh, giới thiệu thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế. Tham mưu cho lãnh đạo Sở Y tế trong việc xử lý theo thẩm quyền các vi phạm về hành nghề Y, Dược và Mỹ phẩm theo quy định của Pháp luật. Trong quá trình quản lý hành nghề nếu phát hiện sai sót lập biên bản chuyển về Thanh tra xử lý theo quy định.

Xây dựng kế hoạch và phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở, các đơn vị y tế trong ngành để bồi dư­ỡng chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật cho các cơ sở, cá nhân hành nghề Y, Dư­ợc ngoài công lập; Tham gia nghiên cứu khoa học.

Thư­ờng xuyên tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách, các thông tin cần thiết đến các cơ sở hành nghề Y, D­ược ngoài công lập, tổ chức các buổi giao ban, hội thảo, tập huấn…

Phối hợp với các phòng chuyên môn Sở Y tế, Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố định kỳ, đột xuất kiểm tra hoạt động của các cơ sở hành nghề Y, D­ược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

Thống kê số liệu, tổng hợp báo cáo đánh giá công tác hành nghề Y, D­ược ngoài công lập trên địa bàn toàn tỉnh (định kỳ 6 tháng/1 lần); Hàng năm tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá về công tác hành nghề Y, Dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị Hội đồng thi đua ngành Y tế và các cấp có thẩm quyền xét khen th­ưởng cho các tập thể và cá nhân hành nghề Y, Dư­ợc ngoài công lập có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân; đề nghị xử lý vi phạm đối với các cá nhân, đơn vị vi phạm các quy định của Nhà nước trong quá trình hành nghề.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.