Đơn vị trực thuộc có giường bệnh
08:53 28/09/2017

1. Bệnh viện đa khoa tỉnh

SĐT cơ quan: 02933.876333

Giám đốc: Ông Nguyễn Thành Phúc

SĐT: 0913.973937

 

2. Bệnh viện Lao & Bệnh phổi

SĐT cơ quan: 02933.870477

Giám đốc: Ông Trần Hoàng Vũ

SĐT: 0909.057123

 

3. Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu

SĐT cơ quan: 02933.870126

Giám đốc: Ông Đồng Hoàng Thọ

SĐT: 0918.502057

 

4. Trung tâm Y tế thành phố Vị Thanh

SĐT cơ quan: 02933.878955

Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Út

SĐT: 0907459495

 

5. Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy

SĐT cơ quan: 02933.571015

Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Thỉnh

SĐT: 0918.944274

 

6. Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ

SĐT cơ quan: 02933.511633

Giám đốc: Ông Phan Thanh Thuấn

SĐT: 0909.204617

 

7. Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ

SĐT cơ quan: 02933.510557

Giám đốc: Ông Trần Phong Nhã

SĐT: 0918.757858

 

8. Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp

SĐT cơ quan: 02933.944135

Giám đốc: Ông Lý Minh Quang

SĐT: 0936.996996

 

9. Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy

SĐT cơ quan: 02933.866961

Giám đốc: Ông Huỳnh Văn Huân

SĐT: 0913.960372

 

10. Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

SĐT cơ quan: 02936.262345

Giám đốc: Ông Nguyễn Thanh Tuấn

SĐT: 0936.776167

 

11. Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A

SĐT cơ quan: 02936.946155

Giám đốc: Ông Đỗ Phát Hưng

SĐT: 0909.055179