Quy định, tiêu chuẩn về người hướng dẫn thực hành và thời gian thực hành
08:45 04/10/2018

QUY ĐỊNH, TIÊU CHUẨN VỀ NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

VÀ THỜI GIAN THỰC HÀNH

 

 1. 1. Phân công người hướng dẫn thực hành:

Người đứng đầu đơn vị phân công người hướng dẫn thực hành cho cán bộ chưa được cấp chứng chỉ hành nghề. Một người hướng dẫn thực hành chỉ được hướng dẫn tối đa là 5 người thực hành trong cùng một thời điểm.

 1. 2. Tiêu chuẩn người hướng dẫn thực hành:
 2. a) Có chứng chỉ hành nghề.
 3. b) Có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với văn bằng của người thực hành, có trình độ đào tạo tương đương hoặc cao hơn người thực hành và có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh liên tục từ 3 năm trở lên.
 4. Trách nhiệm của người hướng dẫn thực hành:
 5. a) Hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh cho người thực hành.
 6. b) Nhận xét về kết quả thực hành và chịu trách nhiệm về nội dung nhận xét của mình.
 7. c) Chịu trách nhiệm trong trường hợp người thực hành gây sai sót chuyên môn trong quá trình thực hành, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh do lỗi của người hướng dẫn thực hành.
 8. Thời gian thực hành:
 9. a) Đối với bác sĩ: 18 tháng.
 10. b) Đối với Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y: 09 tháng
 11. c) Những cán bộ đã tốt nghiệp BSNT, BSCKI, BSCKII thì thời gian học được tính là thời gian thực hành (Không cần phân công người hướng dẫn).
 12. d) Nếu đã có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 18 tháng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng sau đó đã không tiếp tục thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian 02 năm tính đến ngày nộp hồ sơ xin cấp CCHN thì không phải thực hành lại nếu có giấy chứng nhận cập nhật kiến thức y khoa liên tục. Trường hợp không có giấy chứng nhận cập nhật kiến thức y khoa liên tục thì phải thực hành theo quy định tại khoản a, b ở trên.

--------------------------------------------

Xem nội dung, vui lòng tải về file bên dưới!