Danh sách công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
22:17 24/01/2019
STT Tên cơ sở Địa chỉ Điện thoại Tên người chuyên trách về an toàn hóa chất Tên người điều hành sản xuất (đối với cơ sở sản xuất hóa chất nguy hiểm)
1 CÔNG TY TNHH HAGI GROUP 174, ấp Hòa Quới A, Hòa An, Phụng Hiệp, Hậu Giang 0909.777717 LÊ PHÚ NHÀN