Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Danh sách 31/12/2019 Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy Danh sách đăng ký người hành nghề tại các Phường, Xã trực thuộc TTYT thị xã Ngã Bảy
2123/QÐ-SYT 03/10/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc-GPP (Trần Thị Ngọc Bích)
1921/QÐ-SYT 09/09/2019 QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi chứng chỉ hành nghề dược Bà Trần Bạch Duyên
1898/QĐ-SYT 29/08/2019 Phòng QLHN Y Dược TN Quyết định Thu hồi Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Võ Thị Trọn)
Danh sách 20/03/2019 Trạm y tế xã Tân Long Danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm y tế xã Tân Long
Danh sách 20/03/2019 Trạm y tế Thạnh Hòa Danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm y tế Thạnh Hòa
Danh sách 20/03/2019 Trạm y tế Tân Phước Hưng Danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm y tế Tân Phước Hưng
Danh sách 20/03/2019 Trạm Y tế xã Tân Bình Danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Tân Bình
Danh sách 20/03/2019 Trạm Y tế xã Phương Phú Danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Phương Phú
Danh sách 20/03/2019 Trạm Y tế Phương Bình Danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế Phương Bình
Danh sách 20/03/2019 Trạm Y tế xã Phụng Hiệp Danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Phụng Hiệp
Danh sách 20/03/2019 Trạm Y tế Long Thạnh Danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế Long Thạnh
Danh sách 20/03/2019 Trạm Y tế xã Hòa Mỹ Danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Hòa Mỹ
Danh sách 20/03/2019 Trạm Y Tế Hòa An Danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y Tế Hòa An
Danh sách 20/03/2019 Trạm Y tế xã Hiệp Hưng Danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Hiệp Hưng
Danh sách 20/03/2019 Trạm Y tế thị trấn Cây Dương Danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế thị trấn Cây Dương
Danh sách 28/03/2019 Phòng khám khu vực Búng Tàu Danh sách đăng ký người hành nghề tại Phòng khám khu vực Búng Tàu
Danh sách 28/03/2019 Trạm Y tế Bình Thành Danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế Bình Thành
Danh sách 28/03/2019 Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy Danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế, Phòng khám đa khoa khu vực thuộc TTYT huyện Vị Thủy
Danh sách 28/03/2019 Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy Danh sách đăng ký người hành nghề tại Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy