Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
591/VBCB-TTYT 27/08/2019 TTYT huyện thành phố Vị Thanh Bản công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe của Trung tâm Y tế thành phố Vị Thanh
149/VBCB-BVS10 20/07/2019 Bệnh viện đa khoa số 10 Bản công bố Cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe của Bệnh viện đa khoa số 10
02/VBCB-PKĐKTT 24/12/2018 Phòng khám đa khoa Thiên Tâm Bản công bố Cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe của Phòng khám đa khoa Thiên Tâm
63VBCB-TTYT 22/03/2018 TTYT huyện Phụng Hiệp Bản công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe của Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp
1094/VBCB-TTYT 26/10/2017 TTYT huyện Vị Thủy Văn bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe
84/VBCB-TTYT 27/09/2017 TTYT huyện Châu Thành A Văn bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe
895/VB-TTYT 01/09/2017 TTYT thị xã Long Mỹ Văn bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe
695/VBCB-TTYT 15/08/2017 TTYT huyện Long Mỹ Bản công bố Cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe của Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ
235/VBCB-BVVTT 16/08/2017 Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản Văn bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe
90/VBCB-TTYT 22/08/2017 TTYT thị xã Ngã Bảy Văn bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe
625/CBVB-BVĐK 01/08/2017 BVĐK tỉnh Hậu Giang Bản tự công bố cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe của BVĐK tỉnh Hậu Giang