Danh sách cơ sở Khám chữa bệnh công lập
16:53 18/10/2017

1. Các Bệnh viện, Trung tâm Y tế:

Số
 GP
Tên cơ sở  Người đứng tên CCHN Ngày cấp Nơi cấp Hình thức Địa chỉ Thời gian Huyện
329 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN
CHÂU THÀNH
BS. HỒ VĂN BÌNH 001042/HAUG - CCHN 01/03/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Bệnh viện Tỉnh lộ 925, ấp Thuận Hưng, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang Làm việc suốt 24/24 giờ Châu Thành
330 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN
LONG MỸ
BS. PHAN THANH THUẤN 000220/HAUG - CCHN 28/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Bệnh viện Số 99 đường 30/4, thị trấn Long Mỹ, huyện
Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Làm việc suốt 24/24 giờ Long
 Mỹ
341 BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH
PHỐ VỊ THANH
BS. NGUYỄN VĂN ÚT 000278/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Bệnh viện Số 07 đường Nguyễn Công Trứ, KV4,
phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Làm việc suốt 24/24giờ Vị
 Thanh
368 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẬU
GIANG
BS. NGUYỄN THÀNH PHÚC 000154/HAUG - CCHN 16/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Bệnh viện Số 647 Trần Hưng Đạo, KV4, phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang Làm việc suốt 24/24giờ Vị
 Thanh
369 BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI
TỈNH HẬU GIANG
BS. NGUYỄN PHÚ SO 001085/HAUG - CCHN 01/09/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Bệnh viện Đường số 14, khu vực 4, phường 3,
thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Làm việc suốt 24/24giờ Vị
 Thanh
370 BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA
TÂM THẦN VÀ DA LIỄU TỈNH HẬU GIANG
BS. NGUYỄN XUÂN KHÔI 000368/HAUG - CCHN 22/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Bệnh viện Số 7A đường Nguyễn Công Trứ, KV4,
phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Làm việc suốt 24/24giờ Vị
 Thanh
375 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN
CHÂU THÀNH A
BS TRƯƠNG NGỌC ĐIỆP 000880/ HAUG - CCHN 12/11/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Bệnh viện đa khoa ấp 1A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A,
tỉnh Hậu Giang
Làm việc suốt 24/24giờ Châu
Thành
376 TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NGÃ BẢY BS HUỲNH VĂN HUÂN 000253/ HAUG - CCHN 31/01/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Bệnh viện đa khoa Số 228, đường 30/4, KV5, phường Lái Hiếu,
thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Làm việc suốt 24/24giờ Ngã
Bảy
388 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY BS NGUYỄN VĂN THỈNH 000308/HAUG – CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Bệnh viện đa khoa Số 6, đường Nguyễn Huệ, thị trấn Nàng
Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
Làm việc suốt 24/24giờ Vị
Thủy
389 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN
PHỤNG HIỆP
BS LÝ MINH QUANG 000382/HAUG - CCHN 04/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Bệnh viện đa khoa Ấp Mỹ Lợi, thị trấn Cây Dương, huyện
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Làm việc suốt 24/24giờ Phụng
Hiệp
394 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN
LONG MỸ
BS. TRẦN PHONG NHÃ 000141/HAUG - CCHN 16/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Bệnh viện đa khoa Ấp 3, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang Làm việc suốt 24/24giờ Long
 Mỹ

2. Trạm Y tế xã, phường, thị trấn

Số
 GP
Tên cơ sở  Người đứng tên CCHN Ngày cấp Nơi cấp Hình thức Địa chỉ Thời gian Huyện
416 TRẠM Y TẾ XÃ LƯƠNG NGHĨA YS. NGUYỄN KIÊN THÀNH 001737/ HAUG - CCHN 06/08/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp 7, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Long Mỹ
417 TRẠM Y TẾ XÃ THUẬN HÒA YS. TRỊNH VĂN TRẠNG 002090/ HAUG - CCHN 27/06/2016 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp 1, xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Long Mỹ
418 TRẠM Y TẾ XÃ THUẬN HƯNG YS. TRẦN THANH VŨ 001751/ HAUG - CCHN 06/08/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp 7, xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Long Mỹ
419 TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH VIỄN YS. TRỊNH THU VÂN 001733/ HAUG - CCHN 06/08/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp 4, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Long Mỹ
420 TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH THUẬN ĐÔNG YS. NGUYỄN THỊ HỒNG XUÂN 001717/ HAUG - CCHN 06/08/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp 4, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Long Mỹ
421 TRẠM Y TẾ XÃ LƯƠNG TÂM YS. ĐOÀN THANH NHÀN 001744/ HAUG - CCHN 06/08/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp 3, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Long Mỹ
423 TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH VIỄN A YS. PHẠM SÁCH 000504/ HAUG - CCHN 09/05/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp 9, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Long Mỹ
425 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG VĨNH TƯỜNG YS. HÀ THỊ ÚT 001750/ HAUG - CCHN 06/08/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã KV Bình Long, phường Vĩnh Tường, TX. Long Mỹ, Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ TXLM
426 TRẠM Y TẾ XÃ LONG TRỊ A YS. NGÔ NGỌC THỦY 001658/ HAUG - CCHN 20/05/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp 5, xã Long Trị A, Thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ TXLM
427 TRẠM Y TẾ XÃ LONG TRỊ YS. HUỲNH THỊ LOAN PHƯƠNG 001792/ HAUG - CCHN 21/07/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp 8, xã Long Trị, Thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ TXLM
428 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG THUẬN AN YS. PHAN THỊ THỦY NGÂN 000233/ HAUG - CCHN 28/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Số 231, đường 30/4, phường Thuận An, TX. Long Mỹ, Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ TXLM
429 TRẠM Y TẾ XÃ LONG PHÚ YS. TRẦN VĂN KIỆT 001726/ HAUG - CCHN 06/08/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Long Hòa 2, xã Long Phú, Thị xã Long Mỹ, Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ TXLM
430 TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN NÀNG MAU YS. TRẦN THỊ NGỌC HÂN 001470/ HAUG - CCHN 10/03/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp 1, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Vị Thủy
431 TRẠM Y TẾ XÃ VỊ THỦY YS. NGUYỄN PHẠM MAI ANH 001531/ HAUG - CCHN 19/12/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp 6, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Vị Thủy
432 TRẠM Y TẾ XÃ VỊ ĐÔNG YS. LƯƠNG THIỆN CÁNH 001679/ HAUG - CCHN 22/05/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp 1A, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Vị Thủy
433 TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH THUẬN TÂY YS. TRẦN THỊ MÃNH 001566/ HAUG - CCHN 20/01/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp 2, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Vị Thủy
434 TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH TRUNG YS. PHAN HOÀNG DŨNG 001472/ HAUG - CCHN 10/03/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp 3, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Vị Thủy
435 TRẠM Y TẾ XÃ VỊ BÌNH YS. NGUYỄN THỊ XINH 001756/ HAUG - CCHN 15/06/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp 4, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Vị Thủy
436 TRẠM Y TẾ XÃ VỊ TRUNG BS. LÊ VĂN O 001713/ HAUG - CCHN 06/08/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp 10, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Vị Thủy
437 TRẠM Y TẾ XÃ VỊ THẮNG BS. HUỲNH THỊ TÚ NHI 001525/ HAUG - CCHN 11/10/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp 9, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Vị Thủy
439 TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH TƯỜNG BS. HUỲNH THANH NGỌC 001686/ HAUG - CCHN 22/05/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Vị Thủy
440 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG HIỆP THÀNH YS. BÙI KIM HUỆ 001331/ HAUG - CCHN 03/06/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Khu vực 3, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Ngã Bảy
441 TRẠM Y TẾ XÃ HIỆP LỢI YS. VÕ THỊ NGỌC HÀ 001883/ HAUG - CCHN 28/10/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Xẻo Vông B, xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Ngã Bảy
442 TRẠM Y TẾ XÃ ĐẠI THÀNH YS. HUỲNH THÚY HOA 001881/ HAUG - CCHN 28/10/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Số 36, ấp Sơn Phú 1, xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Ngã Bảy
443 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG LÁI HIẾU YS. KHA THỊ HỨA 001926/ HAUG - CCHN 12/01/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Số 8 Nguyễn Trung Trực, P. Lái Hiếu, TX. Ngã Bảy, Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Ngã Bảy
444 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NGÃ BẢY YS. LÊ THANH NGOAN 001879/ HAUG - CCHN 28/10/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Đường Hùng Vương, KV5, P. Ngã Bảy, TX. Ngã Bảy, Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Ngã Bảy
445 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN THÀNH YS. LÊ VĂN BÉ HAI 000542/ HAUG - CCHN 26/09/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Sơn Phú 2A, xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Ngã Bảy
446 TRẠM Y TẾ XÃ LONG THẠNH YS. NGUYỄN THỊ LỆ THỦY 001514/ HAUG - CCHN 10/10/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Trường Khánh 1, xã Long Thạnh, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Phụng Hiệp
447 TRẠM Y TẾ XÃ HÒA AN YS. NGUYỄN THỊ HỒNG NGA 001654/ HAUG - CCHN 04/09/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Số 794, ấp 8, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Phụng Hiệp
449 TRẠM Y TẾ XÃ HIỆP HƯNG YS. GIẢN THỊ HƯỜNG 001502/ HAUG - CCHN 10/10/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Số 11, ấp Mỹ Hưng, xã Hiệp Hưng, H. Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Phụng Hiệp
451 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN PHƯỚC HƯNG YS. NGUYẾN THỊ SẴN 001689/ HAUG - CCHN 22/05/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Mỹ Thạnh, xã Tân Phước Hưng, H. Phụng Hiệp, Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Phụng Hiệp
452 TRẠM Y TẾ XÃ THẠNH HÒA YS. NGUYẾN THỊ HỪNG 001456/ HAUG - CCHN 28/08/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Nhất, xã Thạnh Hòa, H. Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Phụng Hiệp
453 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN BÌNH YSSN. VÕ THỊ BÉ THỦY 001490/ HAUG - CCHN 10/10/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Tân Long, xã Tân Bình, H. Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Phụng Hiệp
454 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN LONG YS. LÝ VĂN SUỔI 001439/ HAUG - CCHN 29/07/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long, H. Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Phụng Hiệp
455 TRẠM Y TẾ XÃ PHỤNG HIỆP YS. NGUYỄN HOÀNG HẸN 001509/ HAUG - CCHN 10/10/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Mỹ Thuận I, xã Phụng Hiệp, H. Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Phụng Hiệp
456 TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH THÀNH YS. MÃ THÙY CHÂM 001515/ HAUG - CCHN 10/10/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Thạnh Mỹ C, xã Bình Thành, H. Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Phụng Hiệp
457 TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN CÂY DƯƠNG YS. MAI HOÀNG THƯƠNG 001958/ HAUG - CCHN 01/11/2016 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Mỹ Qưới, TT Cây Dương, H. Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Phụng Hiệp
458 TRẠM Y TẾ XÃ HÒA MỸ YS. LÊ KIM HỒNG 001447/ HAUG - CCHN 28/08/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Mỹ Phú A, xã Hòa Mỹ, H. Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Phụng Hiệp
459 TRẠM Y TẾ XÃ NHƠN NGHĨA A YS. LÊ VĂN LÀNH 000310/ HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Nhơn Thuận 1B, xã Nhơn Nghĩa A, H.Châu Thành A, Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ CTA
460 TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN RẠCH GÒI YS. TẠ THỊ ÁNH SÁNG 001596/ HAUG - CCHN 03/02/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Xáng Mới C, TT Rạch Gòi, H.Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ CTA
461 TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN CÁI TẮC YS. NGUYỄN VĂN HÙNG 001593/ HAUG - CCHN 03/02/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Tân Phú A, TT Cái Tắc, H.Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ CTA
462 TRẠM Y TẾ XÃ THẠNH XUÂN YS. NGUYỄN THỊ HÒA 001772/ HAUG - CCHN 15/06/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Trầu Hôi, xã Thạnh Xuân, H.Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ CTA
463 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HÒA YS. TRẦN TUYẾT SƯƠNG 001768/ HAUG - CCHN 15/06/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp 2A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ CTA
465 TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN MỘT NGÀN YS. NGUYỄN VĂN THỐNG 000240/ HAUG - CCHN 28/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp 1A, TT Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ CTA
467 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ TÂN YS. LÂM QUANG THUẤN 001829/ HAUG - CCHN 10/02/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Tân Phú A, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Châu Thành
468 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ HỮU BS. TRẦN VĂN CHIẾN 001944/ HAUG - CCHN 01/11/2016 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Phú Lợi A, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Châu Thành
469 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ AN BS. NGÔ HOÀNG KHỞI 001833/ HAUG - CCHN 10/02/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Số 18, ấp Khánh Hội B, xã Phú An, H.Châu Thành, Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Châu Thành
470 TRẠM Y TẾ XÃ ĐÔNG PHÚ BS. ĐẶNG NHƯ ANH 001939/ HAUG - CCHN 01/11/2016 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Châu Thành
471 TRẠM Y TẾ XÃ ĐÔNG PHƯỚC BS. NGUYỄN NGỌC MAI 001942/ HAUG - CCHN 01/11/2016 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Số 70, ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, H.Châu Thành, Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Châu Thành
472 TRẠM Y TẾ XÃ ĐÔNG THẠNH BS. VÕ HỒNG NGA 001928/ HAUG - CCHN 12/01/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Phước Thạnh, xã Đông Thạnh, H.Châu Thành, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Châu Thành
473 TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN NGÃ SÁU BS. NGUYỄN THẬT KHỎE 002154/ HAUG - CCHN 08/01/2016 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Phước Thuận, thị trấn Ngã Sáu, H.Châu Thành, Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Châu Thành
474 TRẠM Y TẾ XÃ ĐÔNG PHƯỚC A YS. TRẦN VĂN ĐỒNG 001845/ HAUG - CCHN 10/02/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Phước Long, xã Đông Phước A, H.Châu Thành, Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Châu Thành
475 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG BÌNH THÀNH YS. DANH HỒNG SƠN 001676/ HAUG - CCHN 20/05/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã KV Bình Thạnh B, P.Bình Thạnh, TX. Long Mỹ, Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ TXLM
476 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN PHÚ YS. PHẠM VĂN DỰ 001743/ HAUG - CCHN 06/08/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Tân Hòa, xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ TXLM
477 TRẠM Y TẾ XÃ LONH BÌNH YS. TRẦN HOÀNG KHẢI 001659/ HAUG - CCHN 20/05/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Bình Lợi, xã Long Bình, huyện Long Mỹ, Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Long Mỹ
486 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN PHÚ THẠNH YS. NGUYỄN NGỌC DIỄM 002050/ HAUG - CCHN 05/06/2016 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Thạnh Lợi, xã Tân Phú Thạnh, H.Châu Thành A, Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ CTA
487 TRẠM Y TẾ XÃ TRƯỜNG LONG A YS. TẠ QUANG ỰNG 001605/ HAUG - CCHN 03/02/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Trường Bình A, xã Trường Long A, H.Châu Thành A, HG Làm việc 24/24 giờ CTA
489 TRẠM Y TẾ XÃ PHƯƠNG BÌNH YS. DƯƠNG MINH LẬP 001429/ HAUG - CCHN 29/07/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Phương Lạc, xã Phương Bình, H. Phụng Hiệp, Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Phụng Hiệp
490 TRẠM Y TẾ XÃ VỊ TÂN YS. PHẠM THỊ NHO 001824/ HAUG - CCHN 26/08/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Đường Lê Hồng Phong, ấp 6, xã Vị Tân, TP. Vị Thanh, HG Làm việc 24/24 giờ Vị Thanh
491 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG V YS. DƯƠNG THỊ KIM HIÊN 001804/ HAUG - CCHN 30/07/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Đường Trần Đại Nghĩa, KV4, phường 5, TP. Vị Thanh, HG Làm việc 24/24 giờ Vị Thanh
492 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG VII YS. ĐINH THỊ BÍCH TUYỀN 001814/ HAUG - CCHN 08/12/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Đường Trần Hưng Đạo, KV1, phường 7, TP. Vị Thanh, HG Làm việc 24/24 giờ Vị Thanh
493 TRẠM Y TẾ XÃ HỎA LỰU YS. LÊ THỊ PHƯỢNG 002045/ HAUG - CCHN 05/06/2016 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Thạnh Phú, xã Hỏa Lựu, TP. Vị Thanh, Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Vị Thanh
494 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG I YS. ĐẶNG THU KIỀN 001951/ HAUG - CCHN 01/11/2016 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Số 05, đường Lê Hữu Phước, KV4, phường 1, TP. Vị Thanh, HG Làm việc 24/24 giờ Vị Thanh
495 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG III YS. LÊ QUANG LUẬN 002043/ HAUG - CCHN 05/06/2016 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Khu vực 6, phường 3, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Vị Thanh
498 TRẠM Y TẾ XÃ PHƯƠNG PHÚ YS. PHAN VĂN TẠO 002152/ HAUG - CCHN 08/01/2016 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Phương An A, xã Phương Phú, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Phụng Hiệp
499 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG IV YS. CHU BIÊN CƯƠNG 002179/ HAUG - CCHN 22/08/2016 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Số 6 Lý Thường Kiệt, phường 4, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Vị Thanh
500 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN TIẾN YS. PHAN THỊ THANH NGUYÊN 001954/ HAUG - CCHN 01/11/2016 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Mỹ Hiệp 1, xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Vị Thanh
501 TRẠM Y TẾ XÃ HỎA TIẾN YS. ĐOÀN VĂN CHIÊU 001821/ HAUG - CCHN 26/08/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Thạnh An, xã Hảo Tiến, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Vị Thanh

3. Phòng khám đa khoa khu vực

Số
 GP
Tên cơ sở  Người đứng tên CCHN Ngày cấp Nơi cấp Hình thức Địa chỉ Thời gian Huyện
422 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA
KHU VỰC XÀ PHIÊN
YS. NGUYỄN VĂN HIỆP 001722/ HAUG - CCHN 06/08/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám đa khoa Số 69, ấp 7, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Long Mỹ
424 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA
KHU VỰC TRÀ LỒNG
BS. LÊ VĂN HẾT 001791/ HAUG - CCHN 21/07/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám đa khoa Khu vực Long An I, phường Trà Lồng, TX. Long Mỹ, Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ TXLM
438 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA
KHU VỰC VỊ THANH
BS. LÊ THỊ PHÚC 000395/ HAUG - CCHN 26/04/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám đa khoa Ấp 1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Vị Thủy
448 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA
KHU VỰC KINH CÙNG
BS. NGÔ VĂN DỮNG 000193/ HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám đa khoa Ấp Hòa Phụng B, TT Kinh Cùng, H. Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Phụng Hiệp
450 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA
KHU VỰC BÚNG TÀU
BS. NGUYỄN THANH BÌNH 000357/ HAUG - CCHN 19/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám đa khoa Ấp Tân Phú A2, TT Búng Tàu, H. Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Phụng Hiệp
464 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC BẢY NGÀN BS. LÊ THANH TÙNG 000170/ HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám đa khoa Ấp 3A, TT Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ CTA
466 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA
KHU VỰC MÁI DẦM
BS. NGUYỄN THANH VÂN 000225/ HAUG - CCHN 28/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám đa khoa Ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, H.Châu Thành, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Châu Thành
488 PHÒNG KHÁM ĐKKV
TRƯỜNG LONG TÂY
BS. HUỲNH VẠN HƯNG 000443/ HAUG - CCHN 15/08/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám đa khoa Ấp Trường Thọ A, xã Trường Long Tây, H.Châu Thành, HG Làm việc 24/24 giờ Châu Thành