Danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Dịch vụ Răng hàm giả
09:58 22/11/2017
Số GP Tên cơ sở  Người đứng tên CCHN Ngày cấp Nơi cấp Hình thức Địa chỉ Thời gian Huyện
3 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC.TRƯƠNG VĂN RÔ Y       Cơ sở dịch vụ y tế Số 13 Hải Thượng Lãn Ông, Thành phố Vị
Thanh, tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Vị Thanh
17 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC.HUỲNH NGỌC LONG       Cơ sở dịch vụ y tế Số 73 Nguyễn Trung Trực, Thị trấn Long Mỹ, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang Từ 7 giờ đến 17 giờ Long Mỹ
25 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC.NGUYỄN TẤN TẠO       Cơ sở dịch vụ y tế Ấp Thị Tứ, Thị trấn Bảy Ngàn, Huyện Châu
Thành A, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ CTA
27 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC.DƯƠNG TIỂU TRÂN       Cơ sở dịch vụ y tế Đường Hai Bà Trưng, Thị trấn Long Mỹ,
Huyện Long Mỹ, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Long Mỹ
28 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC.LÊ NHẬN XÉT       Cơ sở dịch vụ y tế Số 93, Đường Lê Lợi, KV1, Phường Ngã
 Bảy, Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
30 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC.DƯ ĐỨC LƯỢNG       Cơ sở dịch vụ y tế Số 06, Trần Quốc Toản, Phường 1, Thành
phố Vị Thanh, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Vị Thanh
33 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC.HUỲNH THANH HÀ       Cơ sở dịch vụ y tế Số 22 đường Trưng Trắc, khu vực 2, phường 1, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang Từ 7 giờ đến 17 giờ Vị Thanh
40 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC.TRỊNH MAI       Cơ sở dịch vụ y tế Số 46 Nguyễn Trãi, KV2, phường Lái Hiếu,
Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Ngã Bảy
41 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC.DIỆP VĂN LỘC       Cơ sở dịch vụ y tế Số 67 Trần Hưng Đạo, KV1, Phường Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang Từ 7 giờ đến 17 giờ Ngã Bảy
43 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC.ÂU VĂN ĐẤC       Cơ sở dịch vụ y tế Số 102 ấp Thị Tứ, Thị trấn Rạch Gòi, Huyện
Châu Thành A, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ CTA
44 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC.TRƯƠNG VĂN VIÊN       Cơ sở dịch vụ y tế Ấp Thị Tứ, Thị trấn Bảy Ngàn, Huyện
Châu Thành A, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ CTA
46 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC.TRƯƠNG BÌNH       Cơ sở dịch vụ y tế Số 247 Mạc Đỉnh Chi, KV1, Phường Ngã Bảy,
Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Ngã Bảy
48 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC.PHẠM VĂN KIÊM       Cơ sở dịch vụ y tế Số 18 đường Lê Lợi, KV1, phường 1, Thành
phố Vị Thanh, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 21 giờ Vị Thanh
52 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC.NGÔ HỮU VIỆT       Cơ sở dịch vụ y tế Ấp Thị Tứ, Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu
Thành A, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ CTA
55 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC.PHẠM VĂN TUÔI       Cơ sở dịch vụ y tế Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A,
tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ CTA
56 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC.PHẠM VĂN ÚT       Cơ sở dịch vụ y tế Số 190 ấp Thị Tứ, Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang Từ 7 giờ đến 17 giờ CTA
111 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC.TRẦN VĂN VẠN       Cơ sở dịch vụ y tế Số 6 Lý Tự Trọng, KV1, phường 3,
thành phố Vị Thanh, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Vị Thanh
179 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC. TRẦN VĂN CHO       Cơ sở dịch vụ y tế Số 23 đường Trưng Nhị, phường 1, thành
phố Vị Thanh, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 20 giờ Vị Thanh
202 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC.NGÔ HỒNG ĐÔ       Cơ sở dịch vụ y tế Số 110 QL61, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu
Thành A, tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ CTA
239 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC. TRẦN TẤN PHONG       Cơ sở dịch vụ y tế Đường Cao Thắng, KV1, phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang Từ 7 giờ đến 18 giờ Vị Thanh
263 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC. LÊ THỊ BÉ ĐẸP 001468/HAUG- CCHN 15/09/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Ấp Thị Tứ, khu thương mại, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, HG Từ 7 giờ đến 19 giờ Phụng
Hiệp
317 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ
DUY TÂN
NC. NGUYỄN TẤN PHÁT 003264/CT - CCHN 31/12/2013 Sở Y tế thành phố Cần Thơ Cơ sở dịch vụ y tế Số 42 QL91, ấp Hòa Phụng B, thị trấn Kinh
Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ 30 đến 13 giờ Phụng
Hiệp
338 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC. NGUYỄN VĂN HÃI 001376/HAUG- CCHN 13/06/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Ấp Mỹ Qưới, thị trấn Cây Dương, huyện
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Phụng
Hiệp
371 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC. ĐẶNG HOÀNG QUÂN 001612/HAUG - CCHN 03/02/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế ấp Thị Tứ, TT Một Ngàn, huyện Châu
Thành A, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
385 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ
TÔN QUYỀN
NC. TRƯƠNG HỒNG LẠC 001378/HAUG - CCHN 13/6/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế 27, Đoàn Thị Điểm, phường 1, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang Từ 7 giờ đến 19 giờ Vị Thanh