Danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nhi
09:34 22/11/2017
Số
 GP
Tên cơ sở  Người đứng tên CCHN Ngày cấp Nơi cấp Hình thức Địa chỉ Thời gian Huyện
76 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI BS.LƯ THỊ HỒNG ANH 000136/HAUG - CCHN 14/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 25 Hải Thượng Lãn Ông, KV1, phường 1,
Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
85 PHÒNG KHÁM CHUYÊN
KHOA NHI
BS.TRẦN HẬN TRƯỜNG NHÂN 000164/HAUG - CCHN 16/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 94 tỉnh lộ 930, ấp 5, Thị trấn Long Mỹ,
huyện Long Mỹ, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
100 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI BS.LÊ BÁ HIẾN 000182/HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Hòa Phụng A, thị trấn Kinh Cùng, huyện
Phụng Hiệp, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng Hiệp
113 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI BS.TRẦN TÔN THÁI 000214/HAUG - CCHN 28/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 08 Chiêm Thành Tấn, KV2, phường 1,
Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
118 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI BS.TRẦN THỊ MAI XUÂN 000122/HAUG - CCHN 01/05/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 131 đường 30/4, ấp 2, thị trấn Long Mỹ,
huyện Long Mỹ, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
122 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI BS.TRẦN THỊ THANH HÙM 000126HAUG - CCHN 01/05/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 2, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
139 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI BS.LÂM THỊ LÁ 000252HAUG - CCHN 31/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Khu vực 1, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
141 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI BS.TRẦN TRUNG DŨNG 000229HAUG - CCHN 28/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 665 đường Trần Hưng Đạo, phường 7,
thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
152 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI BS. NGUYỄN HIẾU LÂM 000224/HAUG - CCHN 28/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 30 đường Nguyễn Huệ, ấp 2, Thị trấn
Long Mỹ, huyện Long Mỹ, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
171 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI BS. TRẦN VĂN TÀI 000210/HAUG – CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 70 ấp Trà Lồng, thị trấn Trà Lồng, huyện
Long Mỹ, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
193 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI BS. NGÔ THỊ HỒNG CHÂU 000062/HAUG – CCHN 12/06/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 429 Trần Hưng Đạo, KV3, phường 1,
thành phố Vị Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
199 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI BS. NGUYỄN HỮU THÀNH 000257/HAUG – CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 2, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ,
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
200 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI BS. THÁI HỮU HUỆ 000176/HAUG – CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Nhơn Thuận 1B, xã Nhơn Nghĩa A, huyện
Châu Thành A, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
298 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI BS. NGUYỄN THỊ HẰNG 000199/HAUG – CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 3, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
333 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI BS. VÕ THỊ HOA 000671/HAUG – CCHN 11/06/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 90 Nguyễn Trãi, KV2, phường Lái Hiếu,
thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
350 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI BS. HUỲNH THỊ NGỌC NGOAN 000583/HAUG – CCHN 10/10/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 105, đường Lê Hồng Phong, KV4,
phường 4, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
480 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NHI
BS. TRẦN THỊ LÀI 000351/HAUG – CCHN 03/11/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 03, đường Hải Thượng Lãn Ông, KV1, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
509 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI BS. PHAN THỊ NGỌC DIỄM 000670/HAUG - CCHN 06/11/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 80A Nguyễn Công Trứ, KV3, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Vị Thanh