Danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo huyện/ thị/ thành
10:06 22/11/2017
Số
 GP
Tên cơ sở  Người đứng tên CCHN Ngày cấp Nơi cấp Hình thức Địa chỉ Thời gian Huyện
299 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT NGỌC HẰNG BS. LÊ VĂN KHỞI 000379/HAUG - CCHN 29/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Thị Trấn, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu
Thành, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Châu
Thành
305 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. ĐẶNG MINH TRỊ 000445/HAUG - CCHN 15/08/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu
Thành, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Châu
Thành
340 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY
BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP
CNĐD. ĐẶNG QUỐC NAM 000959/HAUG – CCHN 19/12/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Ấp Phước Hòa, xã Đông Phước A, huyện
Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Châu
Thành
382 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS NGUYỄN VĂN HÙNG 000339/ HAUG - CCHN 03/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa ấp Phước Thuận, thị trấn Ngã Sáu, huyện
Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
Làm việc suốt 24/24giờ Châu
Thành
391 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN HƯNG PHÚ TỰ LY. DƯƠNG VĂN TẺO 001809/ HAUG - CCHN 08/12/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Ấp Tân Phú A, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu
Thành, tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 11 giờ Châu
Thành
398 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP Y SỸ. HUỲNH TẤN LỘC 001417/ HAUG - CCHN 22/07/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Số 150 ấp Thạnh Thuận, xã Đông Thạnh,
huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Châu
Thành
401 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT BS. PHẠM CHÂU LUÂN 000060/ HAUG – CCHN; 2411/QĐ-SYT 06/12/2012; 10/12/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Tân Hưng, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Châu
Thành
405 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN HUỆ TÂM LY. LÊ THỊ THANH ĐIỆP 000418/ HAUG - CCHN 28/06/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Ấp Phú Qưới, xã Đông Thạnh, huyện Châu
Thành, tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ 30 đến 15 giờ Châu
Thành
466 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC MÁI DẦM BS. NGUYỄN THANH VÂN 000225/ HAUG - CCHN 28/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám đa khoa Ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, H.Châu Thành, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Châu
Thành
467 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ TÂN YS. LÂM QUANG THUẤN 001829/ HAUG - CCHN 10/02/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Tân Phú A, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Châu
Thành
468 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ HỮU BS. TRẦN VĂN CHIẾN 001944/ HAUG - CCHN 01/11/2016 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Phú Lợi A, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Châu
Thành
469 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ AN BS. NGÔ HOÀNG KHỞI 001833/ HAUG - CCHN 10/02/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Số 18, ấp Khánh Hội B, xã Phú An, H.Châu Thành, Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Châu
Thành
470 TRẠM Y TẾ XÃ ĐÔNG PHÚ BS. ĐẶNG NHƯ ANH 001939/ HAUG - CCHN 01/11/2016 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Châu
Thành
471 TRẠM Y TẾ XÃ ĐÔNG PHƯỚC BS. NGUYỄN NGỌC MAI 001942/ HAUG - CCHN 01/11/2016 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Số 70, ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, H.Châu Thành, Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Châu
Thành
472 TRẠM Y TẾ XÃ ĐÔNG THẠNH BS. VÕ HỒNG NGA 001928/ HAUG - CCHN 12/01/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Phước Thạnh, xã Đông Thạnh, H.Châu Thành, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Châu
Thành
473 TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN NGÃ SÁU BS. NGUYỄN THẬT KHỎE 002154/ HAUG - CCHN 08/01/2016 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Phước Thuận, thị trấn Ngã Sáu, H.Châu Thành, Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Châu
Thành
474 TRẠM Y TẾ XÃ ĐÔNG PHƯỚC A YS. TRẦN VĂN ĐỒNG 001845/ HAUG - CCHN 10/02/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Phước Long, xã Đông Phước A, H.Châu Thành, Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Châu
Thành
488 PHÒNG KHÁM ĐKKV TRƯỜNG LONG TÂY BS. HUỲNH VẠN HƯNG 000443/ HAUG - CCHN 15/08/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám đa khoa Ấp Trường Thọ A, xã Trường Long Tây,
H.Châu Thành, HG
Làm việc 24/24 giờ Châu
Thành
507 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI TỔNG HỢP BS. VƯƠNG VIỆT LONG 001390/HAUG - CCHN 16/06/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Châu
Thành
508 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI TỔNG HỢP BS. NGUYỄN TRUNG HIỂU 120327/CCHN - BQP 19/02/2016 Bộ Quốc Phòng Phòng khám chuyên khoa Ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Châu
Thành
512 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI TỔNG HỢP BS. HUỲNH VĂN TIỀN 001931/HAUG - CCHN 01/12/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Phú Lễ, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Châu
Thành
513 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP ĐDTH. NGUYỄN THỊ NGỌC KHƯƠNG 000968/ HAUG - CCHN 19/12/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Châu
Thành
514 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP CNHS. NGUYỄN KIM HỒNG 001940/ HAUG - CCHN 11/01/2016 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Châu
Thành
515 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN YS. HUỲNH GIA HY 001915/ HAUG - CCHN 03/11/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Ấp Thuận Hưng, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Châu
Thành
384 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY
 BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP
Y SỸ NGUYỄN QUỐC THI LẸ 000344/ HAUG - CCHN 03/11/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế ấp Thạnh Thuận, xã Đông Thạnh, huyện
 Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Châu
Thành 
2 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN LY.NGUYỄN HOÀNG MINH
TRANG
000043/HAUG-CCHN 11/02/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền Đường tỉnh lộ 925 ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu,
Huyện Châu Thành, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Châu Thành
16 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NGOẠI BS.THÁI VĂN TRƯỜNG SƠN 000022/HAUG - CCHN 11/02/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa D3 Khu Thương Mại, ấp Thị Tứ, Thị trấn Ngã
Sáu, Huyện Châu Thành, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Châu Thành
47 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA HỆ NỘI BS.NGUYỄN THANH TUẤN 000052/HAUG - CCHN 12/06/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, Huyện Châu
Thành, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Châu Thành
60 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA HỆ NỘI BS.HUỲNH THANH BÌNH 000058/HAUG - CCHN 12/06/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh, Huyện
Châu Thành, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Châu Thành
61 PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA BS.NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN 000059/HAUG - CCHN 12/06/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh, Huyện
Châu Thành, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Châu Thành
74 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN LY.NGUYỄN VĂN NAM 000106/HAUG - CCHN 01/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu
Thành, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Châu Thành
81 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN YS.NGUYỄN THIỆN CHƠN 000082/HAUG - CCHN 12/06/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Ấp Phú Qưới, xã Đông Thạnh, huyện Châu
Thành, Hậu Giang
Từ 7 giờ 30 đến 16 giờ Châu Thành
97 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN LY.NGUYỄN VĂN BA 000104/HAUG - CCHN 01/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Ấp Thuận Hưng, Thị trấn Ngã Bảy, huyện
Châu Thành, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Châu Thành
107 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA HỆ NỘI BS.LÊ THANH LIÊM 000111/HAUG - CCHN 01/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 03 ấp Phước Thuận, thị trấn Ngã Sáu, huyện
Châu Thành, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Châu Thành
109 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA HỆ NỘI BS.ĐINH VĂN NHIỆT 000150/HAUG - CCHN 16/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Phú Hòa, xã Đông Phú, huyện Châu Thành,
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Châu Thành
169 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. NGUYỄN KIM NGỢI 000283/HAUG – CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, huyện Châu
Thành, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Châu Thành
174 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ
TRUYỀN
LY. VÕ QUỐC VIỆT 000330/HAUG - CCHN 03/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh
Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Châu Thành
207 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. HUỲNH CÔNG TÂM 001142/CT - CCHN 20/03/2013 Sở Y tế TP.Cần Thơ Phòng khám chuyên khoa Thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Châu Thành
233 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NGOẠI
BS. NGUYỄN THANH QUÂN 003565/BYT - CCHN 20/02/2013 Bộ Y tế Phòng khám chuyên khoa Số 105/103 ấp Phú  Thạnh, thị trấn Mái Dầm,
huyện Châu Thành, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Châu Thành
329 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CHÂU THÀNH BS. HỒ VĂN BÌNH 001042/HAUG - CCHN 01/03/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Bệnh viện Tỉnh lộ 925, ấp Thuận Hưng, thị trấn Ngã Sáu,
huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
Làm việc suốt 24/24giờ Châu Thành
334 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY
BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP
HSTH. NGUYỄN THỊ KIM VIỆT 001423/HAUG – CCHN 22/07/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Ấp Phước Thạnh, xã Đông Thạnh, huyện
Châu Thành , tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Châu
 Thành 
264 PHÒNG KHÁM CHẨN ĐOÁN HÌNH
ẢNH TÂM ẢNH
BS. BÙI NGỌC THUẤN 004359/BYT - CCHN 05/08/2013 Bộ Y tế Phòng khám chuyên khoa Số 925 ấp Thị Trấn, thị trấn Ngã Sáu, huyện
Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Châu
Thành
356 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. NGUYỄN THỤY THIÊN
HƯƠNG
002689/CT – CCHN 20/11/2013 Sở Y tế thành phố Cần Thơ Phòng khám chuyên khoa E47 ấp Thị Trấn, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu
Thành, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Châu
Thành
359 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. HOÀNG VĂN NHIÊN 001540/HAU – CCHN 19/01/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Phú Bình, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu
Thành, tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Châu
Thành
361 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. NGUYỄN THANH VÂN 000225/HAU – CCHN 28/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, huyện Châu
Thành, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Châu
Thành
362 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. TRƯƠNG TRUNG THẬT 000149/HAU – CCHN 16/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu
Thành, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Châu
Thành
373 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY
 BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP
ĐDTH NGUYỄN QUỐC VIỆT 001415/ HAUG - CCHN 22/7/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế ấp Thị Trấn, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu
Thành, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Châu
Thành
5 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA HỆ NỘI BS. LÊ THỊ THẮM 000726/CT - CCHN 26/10/2012 Sở Y tế Thành Phố Cần Thơ Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa Số 375 ấp 1B, Thị trấn Một Ngàn, Huyện
Châu Thành A, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
8 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA HỆ NỘI BS. HUỲNH PHE RÍCH 000399/CT - CCHN 17/9/2012 Sở Y tế Thành Phố Cần Thơ Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa Ấp Thị Tứ, Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu
Thành A, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
19 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN LY.LÂM HẢI PHƯƠNG 000037/HAUG - CCHN 11/02/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền Số 91 ấp Tân Phú A, Thị trấn Cái Tắc, Huyện
Châu Thành A, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ CTA
20 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN LY.LAI NGỌC PHƯỚC 000036/HAUG - CCHN 11/02/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền Số 81 ấp Thị Tứ, Thị trấn Rạch Gòi, Huyện
Châu Thành A, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ CTA
21 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN LY.CHÂU NGỌC MINH 000039/HAUG - CCHN 11/02/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền Số 503, ấp Thị Tứ, Thị trấn Bảy Ngàn, Huyện
Châu Thành A, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ CTA
25 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC.NGUYỄN TẤN TẠO       Làm răng giả, hàm giả, tháo lắp, cố định Ấp Thị Tứ, Thị trấn Bảy Ngàn, Huyện Châu
Thành A, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ CTA
36 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN LY.TRẦN THỊ PHƯƠNG
LAN
000018/HAUG - CCHN 11/02/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Số 170 ấp Thị Tứ, Thị trấn Một Ngàn, Huyện
Châu Thành A, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ CTA
43 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC.ÂU VĂN ĐẤC       Cơ sở dịch vụ y tế Số 102 ấp Thị Tứ, Thị trấn Rạch Gòi, Huyện
Châu Thành A, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 14 giờ CTA
44 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC.TRƯƠNG VĂN VIÊN       Cơ sở dịch vụ y tế Ấp Thị Tứ, Thị trấn Bảy Ngàn, Huyện
Châu Thành A, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ CTA
52 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC.NGÔ HỮU VIỆT       Cơ sở dịch vụ y tế Ấp Thị Tứ, Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu
Thành A, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ CTA
55 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC.PHẠM VĂN TUÔI       Cơ sở dịch vụ y tế Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A,
tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ CTA
56 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC.PHẠM VĂN ÚT       Cơ sở dịch vụ y tế Số 190 ấp Thị Tứ, Thị trấn Một Ngàn, Huyện
Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ CTA
78 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA HỆ NỘI BS.HỒ MINH PHƯƠNG 000125/HAUG - CCHN 01/05/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 3A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
93 CỞ SỞ Y TẾ CTY LẠC TỶ II BS.HUỲNH KIM LIÊN 000156/HAUG - CCHN 16/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm xá Công ty Lô B1-B2 KCN Tân Phú Thạnh, GĐ1, huyện
Châu Thành A, Hậu Giang
Trong giờ hành chính CTA
102 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA HỆ NỘI BS.TRẦN THANH LIÊM 001055/CT - CCHN 25/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 40 ấp Thị Tứ, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu
Thành A, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
103 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA HỆ NỘI BS.HOÀNG XUÂN DŨNG 000087/HAUG - CCHN 12/06/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 67/43 ấp Tân Phú A, thị trấn Cái Tắc, huyện
Châu Thành A, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
124 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ
TRUYỀN
LY.LÊ VĂN QUÂN 000364/HAUG - CCHN 19/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Số 583 ấp Nhơn Phú 1, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A,  Hậu Giang Từ 7 giờ đến 17 giờ CTA
126 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.NGUYỄN THỊ THANH NƯƠNG 000094/HAUG - CCHN 01/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp IA, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành
A, tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ CTA
157 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ
TRUYỀN
LY. LÊ VĂN CHÍNH 000331/HAUG - CCHN 03/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Ấp Tân Lợi, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu
Thành A,  Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ CTA
158 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. HỒ ANH THỦY 001065/CT – CCHN 28/01/2013 Sở Y tế thành phố Cần Thơ Phòng khám chuyên khoa Ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu
Thành A, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
167 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP YS. NGUYỄN VĂN THỐNG 000240/HAUG – CCHN 28/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Số 446 ấp Thị Tứ, thị trấn Ngã Bảy, huyện
Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
191 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. TRẦN VĂN HẢI 000381/HAUG – CCHN 04/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu
Thành A, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
198 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. VÕ HOÀNG NHUNG 000289/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu
Thành A, tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 15 giờ CTA
200 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI BS. THÁI HỮU HUỆ 000176/HAUG – CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Nhơn Thuận 1B, xã Nhơn Nghĩa A, huyện
Châu Thành A, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
201 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. NGUYỄN VĂN PHÚC 000121/HAUG - CCHN 01/05/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Nhơn Lộc, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu
Thành A, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
202 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC.NGÔ HỒNG ĐÔ       Cơ sở dịch vụ y tế Số 110 QL61, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu
Thành A, tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ CTA
210 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. ĐOÀN QUỐC VIỆT 000288/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 152 ấp Thị Tứ, thị trấn Một Ngàn, huyện
Châu Thành A, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
214 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ
TRUYỀN
LY. NGUYỄN NGỌC HUỆ 000153/CT - CCHN 18/06/2012 Sở Y tế TP.Cần Thơ Phòng chẩn trị y học cổ truyền Số 425 ấp Tân An, Thị trấn Cái Tắc, huyện
Châu Thành A, Hậu Giang
Từ 8 giờ đến 17 giờ CTA
219 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ
TRUYỀN
LY. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG QUYÊN 000076/HAUG - CCHN 12/06/2012 Sở Y tế Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Số 531 ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn, huyện
Châu Thành A, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 11 giờ CTA
220 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. NGUYỄN XUÂN HƯỚNG 000335/HAUG - CCHN 03/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Thị Tứ, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu
Thành A, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
221 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. ĐẶNG HỒNG HẢI 000242/HAUG - CCHN 28/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 187, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu
Thành A, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
222 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 000177/HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Thị Tứ, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu
Thành A, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
246 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
BS. NGUYỄN THỊ XUÂN
MAI
003513/BYT – CCHN 20/02/2013 Bộ Y tế Phòng khám chuyên khoa Số 27 thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
266 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. TRẦN VĂN CHIẾN 000347/HAUG - CCHN 03/11/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 123, ấp Thị Trấn, thị trấn Rạch Gòi, huyện
Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
271 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. NGUYỄN VIỆT KHOA 000286/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 400 ấp Tân Phú, thị trấn Cái Tắc, huyện
Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
272 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. HUỲNH VẠN HƯNG 000443/HAUG - CCHN 15/08/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Trường Phước, xã Trường Long Tây,
huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
310 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP YSSN. NGUYỄN THANH THÚY 000581/HAUG – CCHN 10/10/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Ấp 1A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
316 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. LÊ THANH TÙNG 000170/HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Khu Thương Mại, ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy
Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
320 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN THIÊN NGỌC ĐƯỜNG LY. NGUYỄN HUY HOÀNG 001352/HAU - CCHN 28/03/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Số 350 ấp Tân Thạnh Tây, Tân Phú Thạnh,
huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ CTA
321 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN PHƯỚC AN ĐƯỜNG LY. NGUYỄN VĂN VIỆT 001355/HAU - CCHN 28/03/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Ấp 4A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
323 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. LÊ VĂN BẢY 000369/HAUG - CCHN 22/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu
Thành A, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
347 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY
BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP
HSTH. HUỲNH THỊ BÉ THU 001359/HAUG – CCHN 18/04/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu
Thành A, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
357 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. THI QUỐC TIẾN 000113/HAU – CCHN 01/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 4A, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu
Thành A, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
367 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY
BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP
HSTH. NGUYỄN THỊ BƯỞI 001582/HAUG – CCHN 03/02/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Ấp 1A, thị trấn Một  Ngàn, huyện Châu Thành
A, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
371 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC. ĐẶNG HOÀNG QUÂN 001612/ HAUG - CCHN 03/02/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Ấp Thị Tứ, TT Một Ngàn, huyện Châu
Thành A, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
375 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN
CHÂU THÀNH A
BS TRƯƠNG NGỌC ĐIỆP 000880/ HAUG - CCHN 12/11/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Bệnh viện đa khoa ấp 1A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A,
tỉnh Hậu Giang
Làm việc suốt 24/24giờ CTA
387 PHÒNG XÉT NGHIỆM TỔNG HỢP KTV NGUYỄN VĂN CƯỜNG 001485/ HAUG - CCHN 30/9/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa 76A, ấp Thị Tứ, thị trấn Rạch Gòi, huyện
Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
402 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN  LY. PHAN VĂN HÙNG 001806/ HAUG - CCHN 30/07/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Ấp 1A, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu
Thành A, tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 12 giờ CTA
412 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ MỸ
KHÁNH ĐƯỜNG
BS. ĐẶNG NGỌC LÂM 000871/ HAUG - CCHN 12/10/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Ấp Thị Tứ, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu
Thành A, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
459 TRẠM Y TẾ XÃ NHƠN NGHĨA A YS. LÊ VĂN LÀNH 000310/ HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Nhơn Thuận 1B, xã Nhơn Nghĩa A, H.Châu Thành A, Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ CTA
460 TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN RẠCH GÒI YS. TẠ THỊ ÁNH SÁNG 001596/ HAUG - CCHN 03/02/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Xáng Mới C, TT Rạch Gòi, H.Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ CTA
461 TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN CÁI TẮC YS. NGUYỄN VĂN HÙNG 001593/ HAUG - CCHN 03/02/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Tân Phú A, TT Cái Tắc, H.Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ CTA
462 TRẠM Y TẾ XÃ THẠNH XUÂN YS. NGUYỄN THỊ HÒA 001772/ HAUG - CCHN 15/06/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Trầu Hôi, xã Thạnh Xuân, H.Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ CTA
463 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HÒA YS. TRẦN TUYẾT SƯƠNG 001768/ HAUG - CCHN 15/06/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp 2A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ CTA
464 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC BẢY NGÀN BS. LÊ THANH TÙNG 000170/ HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám đa khoa Ấp 3A, TT Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ CTA
465 TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN MỘT NGÀN YS. NGUYỄN VĂN THỐNG 000240/ HAUG - CCHN 28/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp 1A, TT Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ CTA
482 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY
BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP
YS. LÊ VĂN THANH 001594/ HAUG - CCHN 03/02/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Ấp Thị Tứ, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu
Thành A, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
486 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN PHÚ THẠNH YS. NGUYỄN NGỌC DIỄM 002050/ HAUG - CCHN 05/06/2016 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Thạnh Lợi, xã Tân Phú Thạnh, H.Châu
Thành A, Hậu Giang
Làm việc 24/24 giờ CTA
487 TRẠM Y TẾ XÃ TRƯỜNG LONG A YS. TẠ QUANG ỰNG 001605/ HAUG - CCHN 03/02/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Trường Bình A, xã Trường Long A, H.
Châu Thành A, HG
Làm việc 24/24 giờ CTA
502 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY
 BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP
CNHS. NGUYỄN THỊ NGỌC SƯƠNG 000977/ HAUG - CCHN 20/12/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Số 72, ấp Long An B, thị trấn Cái Tắc,
huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
520 NHA KHOA THANH TÚ BS. BÙI ĐÌNH XUYÊN 001521/KG - CCHN 09/04/2014 Sở Y tế tỉnh Kiên Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Tân Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, H.Châu Thành A, Hậu Giang Ngoài giờ hành chính CTA
528 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI TỔNG HỢP BS. NGUYỄN BÉ BẢY 008212/HAUG - CCHN 23/04/2013 Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Phòng khám chuyên khoa Số 64, QL61, ấp Tân Phú, thị trấn Cái Tắc,
 huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
294 PHÒNG KHÁM BÁC SĨ GIA ĐÌNH BS. ĐẶNG HOÀNG KHÔI 000371/HAUG - CCHN 22/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 6, xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long
Mỹ
296 PHÒNG KHÁM BÁC SĨ GIA ĐÌNH BS. NGUYỄN VĂN NHÂN 000208/HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 6, xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long
Mỹ
309 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NGOẠI
BS. NGUYỄN MINH TÂN 000227/HAUG - CCHN 28/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Long Bình 1, xã Long Phú, huyện Long
Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long
Mỹ
7 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA  HỆ NỘI BS. ĐOÀN VĂN PHƯỚC 000007/HAUG - CCHN 26/04/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 5, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
13 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN LY.TRƯƠNG CHÍ THIỆN 000023/HAUG - CCHN 11/02/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền Đường Nguyễn Trung Trực, Ấp 2, Thị trấn Long Mỹ, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang Từ 7 giờ đến 17 giờ Long Mỹ
17 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC.HUỲNH NGỌC LONG       Làm răng giả, hàm giả, tháo lắp, cố định Số 73 Nguyễn Trung Trực, Thị trấn Long Mỹ,
Huyện Long Mỹ, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Long Mỹ
27 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC.DƯƠNG TIỂU TRÂN       Làm răng giả, hàm giả, tháo lắp, cố định Đường Hai Bà Trưng, Thị trấn Long Mỹ,
Huyện Long Mỹ, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Long Mỹ
37 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA HỆ NỘI BS.PHẠM THỊ CÀ 000083/HAUG - CCHN 12/06/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 45 đường 30/4, ấp 2, Thị trấn Long Mỹ,
Huyện Long Mỹ, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
38 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT BS.PHAN THANH ĐOÀN 000029/HAUG - CCHN 11/02/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 2, Thị trấn Long Mỹ, Huyện Long Mỹ,
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
54 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN BS.ĐINH THỊ TUYẾT MAI 000072/HAUG - CCHN 12/06/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Ấp 5, Thị trấn Long Mỹ, Huyện Long Mỹ,
Hậu Giang
Làm việc cả ngày Long Mỹ
67 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA HỆ NỘI BS.TRẦN THANH GIANG 000102/HAUG - CCHN 01/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 38 Cách Mạng Tháng 8, ấp 2, Thị trấn
Long Mỹ, huyện Long Mỹ, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
70 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA MẮT BS.LÊ CÔNG TRỨ 000189/HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 107 đường 30/4, ấp 2, Thị trấn Long Mỹ,
huyện Long Mỹ, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
82 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NGOẠI BS.NGUYỄN THANH NHÃ 000139/HAUG - CCHN 14/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 54 đường Nguyễn Huệ, ấp 2, Thị trấn Long
Mỹ, huyện Long Mỹ, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
83 PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA BS.NGUYỄN HỮU DIỆU OANH 000138/HAUG - CCHN 14/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 54 đường Nguyễn Huệ, ấp 2, Thị trấn Long
Mỹ, huyện Long Mỹ, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
85 PHÒNG KHÁM CHUYÊN
KHOA NHI
BS.TRẦN HẬN TRƯỜNG NHÂN 000164/HAUG - CCHN 16/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 94 tỉnh lộ 930, ấp 5, Thị trấn Long Mỹ,
huyện Long Mỹ, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
92 DỊCH VỤ TIÊM CHÍCH VÀ BÓ BỘT THEO Y LỆNH ĐD.NGUYỄN HỮU BƯỜNG 000157/HAUG - CCHN 16/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Ấp 2, Thị trấn Long Mỹ. Huyện Long Mỹ,
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
98 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA LAO & BỆNH PHỔI BS.TRẦN HOÀNG VŨ 000221/HAUG - CCHN 28/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Khu vực Chợ Cái Nai, ấp 8, xã Long Trị, huyện
Long Mỹ, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
99 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA HỆ NỘI BS.PHAN THANH TÙNG 000099/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 3, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ,
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
118 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI BS.TRẦN THỊ MAI XUÂN 000122/HAUG - CCHN 01/05/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 131 đường 30/4, ấp 2, thị trấn Long Mỹ,
huyện Long Mỹ, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
119 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.HUỲNH THỊ NHÂN 000123/HAUG - CCHN 01/05/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 4, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ,
tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Long Mỹ
120 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
SẢN PHỤ KHOA
BS.LƯU THỊ HUỲNH NHUNG 000120/HAUG - CCHN 01/05/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 131 đường 30/4, ấp 2, thị trấn Long Mỹ,
huyện Long Mỹ, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
122 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI BS.TRẦN THỊ THANH HÙM 000126HAUG - CCHN 01/05/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 2, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
142 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.TRƯƠNG THỊ NGA 000205/HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 4, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
146 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. NGUYỄN VĂN DŨNG 000219/HAUG – CCHN 28/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 165 ấp Long Bình 1, xã Long Phú, huyện
Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
147 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP YS. PHAN VĂN NO 000290/HAUG – CCHN 03/04/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Ấp 3, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
148 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. HỒ MINH HUỆ 000166/HAUG – CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 199 đường 30/4, ấp 2, thị trấn Long Mỹ,
huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
150 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. LÂM THANH THỦY 000165/HAUG – CCHN 16/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 71 đường 30/4, ấp 2, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
151 PHÒNG KHÁM SIÊU ÂM BS. CAO HÙNG THẢO 000223/HAUG - CCHN 28/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 30 Nguyễn Huệ, ấp 2, thị trấn Long Mỹ,
huyện Long Mỹ, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
152 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI BS. NGUYỄN HIẾU LÂM 000224/HAUG - CCHN 28/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 30 đường Nguyễn Huệ, ấp 2, Thị trấn
Long Mỹ, huyện Long Mỹ, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
155 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
DA LIỄU
BS. HOÀNG VĂN THUẤN 000184/HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 42 đường Nguyễn Huệ, ấp 2, thị trấn Long
Mỹ, huyện Long Mỹ, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
156 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. NGUYỄN VĂN TẤN 000116/HAUG – CCHN 01/05/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 33 đường 30/4, ấp 2, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
164 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
Y HỌC CỔ TRUYỀN
BS. NGUYỄN HỮU MỘNG 000187/HAUG - CCHN 21/11/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chuyên khoa y học cổ truyền Số 47 đường Chiêm Thành Tấn, ấp 2, thị trấn
Long Mỹ, huyện Long Mỹ, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
171 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI BS. TRẦN VĂN TÀI 000210/HAUG – CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 70 ấp Trà Lồng, thị trấn Trà Lồng, huyện
Long Mỹ, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
177 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. HUỲNH ĐỊNH CHƯƠNG 000268/HAUG – CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 5, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ,
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
178 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. NGUYỄN THỊ HỒNG DUNG 000362/HAUG – CCHN 03/11/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 2, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ,
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
182 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. ĐẶNG VĂN TRÍ 000291/HAUG – CCHN 03/04/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 3, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
183 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY
BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP
CNĐD. TRẦN PHÚ XUÂN 000204/HAUG – CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Ấp 2, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
184 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. NGUYỄN THANH HIỀN 000282/HAUG – CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 235/1 QL61A, ấp Bình Tân, xã Long Bình,
huyện Long Mỹ, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
186 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. TRẦN VĂN THẬT 000304/HAUG – CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 11, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ,
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
194 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY
BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP
YS. DƯƠNG VĂN LÔ 000236/HAUG – CCHN 28/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Ấp 3, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
196 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ
TRUYỀN
LY. NGUYỄN HOÀNG TOÀN 000075/HAUG - CCHN 12/06/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Ấp 2, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh
 Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 11 giờ Long Mỹ
203 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NGOẠI
BS. THÁI VĂN HỔ 000326/HAUG - CCHN 03/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 44 đường 30/4, ấp 2, thị trấn Long Mỹ,
huyện Long Mỹ, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
205 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. ĐỖ VĂN LINH 000169/HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 2, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
208 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. PHẠM VĂN HIẾU 000355/HAUG - CCHN 03/11/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 7, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
211 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA LAO BS. HUỲNH VĂN KHOA 000200/HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Bình Hiếu, xã Long  Bình, huyện Long Mỹ,
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
213 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. HUỲNH ĐỊNH CƯỜNG 000247/HAUG - CCHN 31/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 3, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ,
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
217 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ
TRUYỀN
LY. PHAN THỊ BẠCH YẾN 000024/HAUG - CCHN 11/02/2012 Sở Y tế Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Số 257 đường Liên tỉnh lộ 931, thị trấn Long
Mỹ, huyện Long Mỹ, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 11 giờ Long Mỹ
218 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY
BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP
CNĐD. VÕ THỊ NHI 000269/HAUG – CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Đường CMT8, ấp 2, thị trấn Long Mỹ, huyện
Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
225 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. DUY VĂN KHOA 000350/HAUG - CCHN 03/11/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 5, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ,
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
226 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. LÊ VĂN CHÚC 000313/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 142 ấp 3, thị trấn Long Mỹ, huyện Long
Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
227 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. TRẦN VĂN HÙNG 000152/HAUG - CCHN 16/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 715 đường Trần Hưng Đạo, KV4, phường
7, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
228 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ
TRUYỀN
LY. TRẦN VĂN Ở 000197/HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Ấp 7, xã Long Trị A, huyện Long Mỹ, tỉnh
Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 12 giờ Long Mỹ
229 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ
TRUYỀN
YS. NGUYỄN VĂN LỰU 000300/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Ấp 9, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, tỉnh
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
237 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP YS. TĂNG VIỆT HÀ 000167/HAUG – CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Đường 30/4, ấp 5, thị trấn Long Mỹ, huyện
Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 18 giờ Long Mỹ
248 PHÒNG KHÁM BÁC SĨ GIA ĐÌNH BS. TRẦN PHONG NHÃ 000141/HAUG - CCHN 16/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 7, xã Long Trị A, huyện Long Mỹ, tỉnh
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
252 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ
TRUYỀN (DÂN AN 4)
LY. LÊ HOÀNG VINH 000383/HAUG - CCHN 04/01/2013 Sở Y tế Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Số 52 ấp 8, xã Long Trị, huyện Long Mỹ,
tỉnh Hậu Giang
Từ 5 giờ đến 17 giờ Long Mỹ
256 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ
TRUYỀN
LY. LÝ HOÀNG GIANG 000398/HAU - CCHN 05/10/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Ấp 4, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu
Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Long Mỹ
301 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN VẠN PHƯỚC HƯNG LY. NGUYỄN VĂN THOẠI 000912/HAU - CCHN 16/12/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Số 239 đường 30/4, ấp 5, thị trấn Long Mỹ,
huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 18 giờ Long Mỹ
319 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN TÂN NAM QUANG LY. LÂM CHÁNH KIỆT 001304/HAU - CCHN 20/02/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Ấp 5, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ,
tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Long Mỹ
330 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN LONG MỸ BS. PHAN THANH THUẤN 000220/HAUG - CCHN 28/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Bệnh viện Số 99 đường 30/4, thị trấn Long Mỹ, huyện
Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Làm việc suốt 24/24giờ Long Mỹ
349 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
RĂNG HÀM MẶT
BS. TRẦN VĂN LAM 001499/HAUG - CCHN 30/09/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 45 đường 30/4, ấp 2, thị trấn Long Mỹ,
huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
355 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY
BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP
HSTH. HUỲNH THỊ TÚ
TRINH
001157/HAUG – CCHN 01/12/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Số 46 Cách mạng Tháng Tám, ấp 2, thị trấn
Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
377 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI  BS TRẦN TẤN LÍP 000309/ HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 52, Nguyễn Huệ, thị trấn Long Mỹ, huyện
Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
379 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
DA LIỄU
BS NGUYỄN VĂN HẢI 000302/ HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 4, Nguyễn Huệ, thị trấn Long Mỹ, huyện
Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
386 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
RĂNG HÀM MẶT
BS NGUYỄN VĂN MẪM 000191/ HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Đường CMT8, khu vực 2, phường Thuận An,
thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
394 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LONG MỸ BS. TRẦN PHONG NHÃ 000141/HAUG - CCHN 16/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Bệnh viện Ấp 3, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ,
tỉnh Hậu Giang
Làm việc suốt 24/24giờ Long Mỹ
397 NHA KHOA SÀI GÒN BS. HUỲNH KIM SƠN 001646/TV - CCHN 15/05/2014 Sở Y tế tỉnh Trà Vinh Phòng khám chuyên khoa Số 32 Đường 30/4, phường Thuận An, thị xã
 Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Thứ 2 – Thứ 6 (7 giờ - 21 giờ); T7 & CN (7giờ - 17 giờ) Long Mỹ
399 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN HỒNG MINH ĐƯỜNG LY. NGUYỄN HÙNG DƯƠNG 000020/ HAUG - CCHN 11/02/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Số 175 đường Cách Mạng Tháng Tám, KV5,
phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Long Mỹ
409 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN  YS. NGÔ ANH TOÀN 001719/ HAUG - CCHN 06/08/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Số 91 đường 3/2, KV6, phường Thuận An,
thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
410 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN PHƯỚC VINH 2 LY. NGUYỄN QUỐC CÔNG 001379/ HAUG - CCHN 13/06/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Lô số 75, 76 chợ Vĩnh Viễn, ấp 11, xã Vinh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang Từ 6 giờ đến 18 giờ Long Mỹ
415 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC
CỔ TRUYỀN
LY. ĐỒNG QUỐC ĐẠT 001810/ HAUG - CCHN 08/12/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Ấp 11, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ,
tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Long Mỹ
416 TRẠM Y TẾ XÃ LƯƠNG NGHĨA YS. NGUYỄN KIÊN THÀNH 001737/ HAUG - CCHN 06/08/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp 7, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ,
tỉnh Hậu Giang
Làm việc 24/24 giờ Long Mỹ
417 TRẠM Y TẾ XÃ THUẬN HÒA YS. TRỊNH VĂN TRẠNG 002090/ HAUG - CCHN 27/06/2016 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp 1, xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ,
tỉnh Hậu Giang
Làm việc 24/24 giờ Long Mỹ
418 TRẠM Y TẾ XÃ THUẬN HƯNG YS. TRẦN THANH VŨ 001751/ HAUG - CCHN 06/08/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp 7, xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ,
tỉnh Hậu Giang
Làm việc 24/24 giờ Long Mỹ
419 TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH VIỄN YS. TRỊNH THU VÂN 001733/ HAUG - CCHN 06/08/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp 4, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Long Mỹ
420 TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH THUẬN ĐÔNG YS. NGUYỄN THỊ HỒNG XUÂN 001717/ HAUG - CCHN 06/08/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp 4, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ,
tỉnh Hậu Giang
Làm việc 24/24 giờ Long Mỹ
421 TRẠM Y TẾ XÃ LƯƠNG TÂM YS. ĐOÀN THANH NHÀN 001744/ HAUG - CCHN 06/08/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp 3, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ,
tỉnh Hậu Giang
Làm việc 24/24 giờ Long Mỹ
422 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC XÀ PHIÊN YS. NGUYỄN VĂN HIỆP 001722/ HAUG - CCHN 06/08/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám đa khoa Số 69, ấp 7, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ,
tỉnh Hậu Giang
Làm việc 24/24 giờ Long Mỹ
423 TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH VIỄN A YS. PHẠM SÁCH 000504/ HAUG - CCHN 09/05/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp 9, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ,
tỉnh Hậu Giang
Làm việc 24/24 giờ Long Mỹ
424 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC TRÀ LỒNG BS. LÊ VĂN HẾT 001791/ HAUG - CCHN 21/07/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám đa khoa Khu vực Long An I, phường Trà Lồng,
TX. Long Mỹ, Hậu Giang
Làm việc 24/24 giờ Long Mỹ
425 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG VĨNH TƯỜNG YS. HÀ THỊ ÚT 001750/ HAUG - CCHN 06/08/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã KV Bình Long, phường Vĩnh Tường,
TX. Long Mỹ, Hậu Giang
Làm việc 24/24 giờ Long Mỹ
426 TRẠM Y TẾ XÃ LONG TRỊ A YS. NGÔ NGỌC THỦY 001658/ HAUG - CCHN 20/05/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp 5, xã Long Trị A, Thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Long Mỹ
427 TRẠM Y TẾ XÃ LONG TRỊ YS. HUỲNH THỊ LOAN PHƯƠNG 001792/ HAUG - CCHN 21/07/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp 8, xã Long Trị, Thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Long Mỹ
428 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG THUẬN AN YS. PHAN THỊ THỦY NGÂN 000233/ HAUG - CCHN 28/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Số 231, đường 30/4, phường Thuận An, TX. Long Mỹ, Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Long Mỹ
429 TRẠM Y TẾ XÃ LONG PHÚ YS. TRẦN VĂN KIỆT 001726/ HAUG - CCHN 06/08/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Long Hòa 2, xã Long Phú, Thị xã Long Mỹ, Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Long Mỹ
475 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG BÌNH THÀNH YS. DANH HỒNG SƠN 001676/ HAUG - CCHN 20/05/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã KV Bình Thạnh B, P.Bình Thạnh, TX. Long Mỹ, Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Long Mỹ
476 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN PHÚ YS. NGUYỄN THANH THÁI 001727/ HAUG - CCHN 08/06/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Tân Hòa, xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Long Mỹ
477 TRẠM Y TẾ XÃ LONH BÌNH YS. TRẦN HOÀNG KHẢI 001659/ HAUG - CCHN 20/05/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Bình Lợi, xã Long Bình, huyện Long Mỹ, Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Long Mỹ
481 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NỘI
BS. NGÔ VĂN BẢO 001149/ HAUG - CCHN 01/12/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 4, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
506 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI TỔNG HỢP BS. CHÂU THỊ TUYẾT NHUNG 001773/HAUG - CCHN 15/06/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 4, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
511 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN HUỆ PHƯỚC ĐƯỜNG LY. DƯƠNG VĂN LIÊM 000127/ HAUG - CCHN 05/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Chợ Tân Bình, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang Từ 7 giờ đến 17 giờ Long Mỹ
517 PHÒNG X. QUANG CNCĐ. ĐẶNG VĂN BỀN 000293/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở chẩn đoán Số 42 Trần Hưng Đạo, KV Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
525 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN YSYHCT. LÊ ĐĂNG QUYẾT` 001019/ HAUG - CCHN 02/01/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Ấp Long Bình 1, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
295 PHÒNG KHÁM BÁC SĨ GIA ĐÌNH BS. ĐOÀN VĂN TƯ 000140/HAUG - CCHN 16/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Long Bình 1, xã Long Phú, huyện Long
Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long
Mỹ
327 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. NGUYỄN VĂN BÉ EM 000183/HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 6, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, tỉnh
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long
Mỹ
28 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC.LÊ NHẬN XÉT       Làm răng giả, hàm giả, tháo lắp, cố định Số 93, Đường Lê Lợi, KV1, Phường Ngã Bảy,
Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
29 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG BS.NGUYỄN TẤN ĐỊNH 000128/CT - CCHN 06/08/2012 Sở Y tế Thành phố Cần Thơ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai mũi họng Số 3067, Đường Hùng Vương, KV1, Phường
Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 19 giờ Ngã Bảy
31 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN LY.NGUYỄN KHẮC ĐỨC 000033/HAUG - CCHN 11/02/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền Số 444 Cao Thắng, Phường Hiệp Thành,
Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Ngã Bảy
40 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC.TRỊNH MAI       Cơ sở dịch vụ y tế Số 46 Nguyễn Trãi, KV2, phường Lái Hiếu,
Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Ngã Bảy
41 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC.DIỆP VĂN LỘC       Cơ sở dịch vụ y tế Số 67 Trần Hưng Đạo, KV1, Phường Ngã Bảy,
Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Ngã Bảy
46 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC.TRƯƠNG BÌNH       Cơ sở dịch vụ y tế Số 247 Mạc Đỉnh Chi, KV1, Phường Ngã Bảy,
Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 21 giờ Ngã Bảy
49 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN LY.LÝ VĂN HIỀN 000081/HAUG - CCHN 12/06/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Số 161 Lê Lợi, KV1, phường Ngã Bảy, Thị xã
Ngã Bảy, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Ngã Bảy
89 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN LY.DƯƠNG VĂN XIA 000027/HAUG - CCHN 11/02/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Số 3173 Hùng Vương, KV1, phường Hiệp
Thành, Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Ngã Bảy
96 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA HỆ NỘI BS.NGUYỄN VIỆT HỒNG 000158/HAUG - CCHN 16/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 9 đường Trần Nam Phú, KV1, phường Hiệp
Thành, Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
104 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA SẢN PHỤ KHOA BS.NGUYỄN THANH TÂN 000232/HAUG - CCHN 28/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 16 đường Nguyễn Trãi, KV1, phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
105 PHÒNG KHÁM BÁC SỸ GIA ĐÌNH BS.NGUYỄN VĂN LÀNH 000217/HAUG - CCHN 28/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 55 đường Nguyễn Trãi, KV2, phường Lái
Hiếu, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
106 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA HỆ NỘI BS.LÊ VĂN TRANH 000280/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 30A Trần Nam Phú, KV1, phường Hiệp
Thành, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
115 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
RĂNG HÀM MẶT
BS.NGUYỄN THỊ HƯƠNG 000153/HAUG - CCHN 16/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 139 Lê Lợi, KV1, phường Ngã Bảy, thị xã
Ngã Bảy, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
117 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NGOẠI
BS.NGUYỄN THÀNH PHÚC 000154/HAUG - CCHN 16/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 139 Lê Lợi, KV1, phường Ngã Bảy, thị xã
Ngã Bảy, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
121 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.TRẦN THANH VEN 000255/HAUG - CCHN 31/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 42 Nguyễn Trãi, KV2, phường Lái Hiếu, thị
xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Ngã Bảy
123 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
SẢN PHỤ KHOA
BS.NGUYỄN VIỆT KỊCH 000251/HAUG - CCHN 31/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Khu vực 4, phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
128 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.LÊ VĂN THẮNG 000256/HAUG - CCHN 31/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 141 Lê Lợi, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã
Bảy, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
129 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.NGUYỄN VIỆT KHỞI 000243/HAUG - CCHN 31/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 4 Châu Văn Liêm, KV3, phường Ngã Bảy,
Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
130 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.MÃ TÁM 000254/HAUG - CCHN 31/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Khu vực 2, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy,
tỉnh Hậu Giang
Từ 6 giờ đến 18 giờ Ngã Bảy
131 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.VÕ THỊ CÚC 000248/HAUG - CCHN 31/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Đường Ngô Quyền, KV2, phường Lái Hiếu,
thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
132 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.TRANG VĂN ÚT 000245/HAUG - CCHN 31/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Đường 30/4, KV5, phường Lái Hiếu, thị xã Ngã
Bảy, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
134 PHÒNG KHÁM SIÊU ÂM BS.TRẦN THỊ NGỌC MỸ 000273/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 89 Nguyễn Trãi, KV2, phường Lái Hiếu, thị
xã Ngã Bảy, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
135 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NGOẠI
BS.VÕ VĂN TIỆP 000260/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 17 đường 30/4, KV2, phường Lái Hiếu, thị
xã Ngã Bảy, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
136 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.NGUYỄN THANH NAM 000274/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 89 Nguyễn Trãi, KV2, phường Lái Hiếu, thị
xã Ngã Bảy, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
137 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
LAO & BỆNH PHỔI
BS.HUỲNH TÙNG HƯƠNG 000250/HAUG - CCHN 31/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Đường Nguyễn Trãi, KV1, phường Lái Hiếu, thị
xã Ngã Bảy, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
138 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.ĐỒNG HOÀNG THỌ 000244/HAUG - CCHN 31/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 45/1 đường Triệu Ẩu, KV1, phường Ngã
Bảy, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
139 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI BS.LÂM THỊ LÁ 000252HAUG - CCHN 31/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Khu vực 1, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
143 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.NGUYỄN THỊ TUYẾT HƯƠNG 000353/HAUG - CCHN 03/11/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 29 Trần Hưng Đạo, thị xã Ngã Bảy, tỉnh
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
144 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.LÊ THU THỦY 000192/HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 05  Nguyễn Minh Quang, KV2, phường
Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
161 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
MẮT
BS. TRẦN THỊ BÌNH 000246/HAUG - CCHN 31/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Khu vực 1, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
187 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
RĂNG HÀM MẶT
BS. NGUYỄN THANH NGUYÊN 000258/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 8 Trần Nam Phú, phường Hiệp Thành,
thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
189 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ
TRUYỀN
LY. NGÔ TẤN BÌNH 000001/HAUG - CCHN 28/9/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Khu vực 4, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã
Bảy, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Ngã Bảy
235 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ
TRUYỀN
YS. ĐẶNG VĂN SỞ 000412/HAUG - CCHN 06/12/2013 Sở Y tế Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Số 20 Lý Thường Kiệt, KV1, thị xã Ngã Bảy,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
244 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. VƯƠNG VĂN QUẢNG 000406/HAUG - CCHN 06/06/2013 Sở Y tế Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 19 Nguyễn Minh Quang, phường Ngã Bảy,
thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
245 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. NGÔ THỊ THE 000394/HAUG - CCHN 26/04/2013 Sở Y tế Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 45/38 Triệu Ẩu, phường Ngã Bảy, thị xã
Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
282 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP YS. TRẦN THỊ ÁNH 000503/HAUG – CCHN 09/05/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Khu vực 5, phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
283 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP YS. PHẠM VĂN XUYÊN 000393/HAUG – CCHN 26/04/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Ấp Sơn Phú 2A, xã Tân Thành, thị xã Ngã
Bảy, tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 19 giờ Ngã Bảy
292 PHÒNG X.QUANG QUI ƯỚC CNCĐ. ĐẶNG HỮU THIỆN 000294/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở chẩn đoán 3/2 Lê Hồng Phong, KV3, phường Ngã Bảy,
thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
297 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA XÉT NGHIỆM CN. HÀN THỊ KIM THOA 000879/CT - CCHN 31/11/2012 Sở Y tế thành phố Cần Thơ Cơ sở chẩn đoán Số 156 đường 30/4, KV2, phường Lái Hiếu,
thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
312 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN LY. NGUYỄN KỲ VIỆT 000400/HAU - CCHN 05/10/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Số 71, ấp Sơn Phú 2A, xã Tân Thành, thị xã
Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Ngã Bảy
333 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI BS. VÕ THỊ HOA 000671/HAUG – CCHN 11/06/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 90 Nguyễn Trãi, KV2, phường Lái Hiếu,
thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
345 DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE
TẠI NHÀ
HSTH. TRẦN THỊ KIM LAN 000556/HAUG – CCHN 26/09/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Số 41 Ngô Quyền, KV2, phường Lái Hiếu,
thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
366 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ
TRUYỀN
BS. HUỲNH VĂN THUẬN 000712/HAUG - CCHN 11/06/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Đường 30/4, khu vực 2, phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
376 BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU
VƯC NGÃ BẢY
BS HUỲNH VĂN HUÂN 000253/ HAUG - CCHN 31/01/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Bệnh viện đa khoa Số 228, đường 30/4, KV5, phường Lái Hiếu,
thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Làm việc suốt 24/24giờ Ngã Bảy
380 DỊCH VỤ KÍNH THUỐC BS LÂM KỲ LƯỢNG 000673/ HAUG - CCHN 11/06/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Số 9, Nguyễn Trãi, phường Lái Hiếu, thị xã
Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
390 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. VÕ HOÀNG SỰ 000561/ HAUG - CCHN 26/09/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 98 đường 30/4, khu vực 2, phường Lái Hiếu,
thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
393 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP Y SỸ. LÊ THỊ MỸ LINH 001320/ HAUG - CCHN 03/06/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Số 45/27 đường Triệu Ẩu, khu vực 1, phường
Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
407 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP CNĐD. VÕ THỊ NGỌC BÍCH 000546/ HAUG - CCHN 26/09/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Số 45 đường Nguyễn Trãi, khu vực 2, phường
Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
411 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NGOẠI
BS. ĐỖ MINH LIỀN 000674/ HAUG - CCHN 11/06/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 142 Đường 30/4, KV2, phường Lái Hiếu,
thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
440 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG HIỆP THÀNH YS. BÙI KIM HUỆ 001331/ HAUG - CCHN 03/06/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Khu vực 3, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Ngã Bảy
441 TRẠM Y TẾ XÃ HIỆP LỢI YS. VÕ THỊ NGỌC HÀ 001883/ HAUG - CCHN 28/10/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Xẻo Vông B, xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Ngã Bảy
442 TRẠM Y TẾ XÃ ĐẠI THÀNH YS. HUỲNH THÚY HOA 001881/ HAUG - CCHN 28/10/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Số 36, ấp Sơn Phú 1, xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Ngã Bảy
443 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG LÁI HIẾU YS. KHA THỊ HỨA 001926/ HAUG - CCHN 12/01/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Số 8 Nguyễn Trung Trực, P. Lái Hiếu, TX. Ngã Bảy, Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Ngã Bảy
444 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NGÃ BẢY YS. LÊ THANH NGOAN 001879/ HAUG - CCHN 28/10/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Đường Hùng Vương, KV5, P. Ngã Bảy, TX. Ngã Bảy, Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Ngã Bảy
445 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN THÀNH YS. LÊ VĂN BÉ HAI 000542/ HAUG - CCHN 26/09/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Sơn Phú 2A, xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Ngã Bảy
479 DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ CNHS. LÊ THỊ NGỌC BÍCH 001049/HAUG – CCHN 01/07/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Số 13, đường 1/5, khu vực 6, phường Hiệp
Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
483 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. NGUYỄN HOÀNG KHIÊM 001922/ HAUG - CCHN 11/03/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Sơn Phú 2A, xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
510 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP CNĐDPS. NGUYỄN THỊ ĐẸP 000552/ HAUG - CCHN 26/09/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Số 102 đường 30/4, KV2, P. Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
521 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI TỔNG HỢP BS. NGUYỄN THỊ LỆ CHINH 000263/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
527 PHÒNG KHÁM TƯ VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG BS. ĐỖ THỊ BÍCH THỦY 001451/ HAUG - CCHN 28/08/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 224, đường 30/4, KV5, phường Lái Hiếu,
thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang
Làm việc suốt 24/24 giờ Ngã Bảy
529 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG BS. KIÊN THỂ NGỌC 000672/HAUG - CCHN 06/11/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 8/2, đường Phạm Hùng, KV3, phường
Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
73 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA HỆ NỘI BS.VƯƠNG VIÊN TƯỜNG 000162/HAUG - CCHN 16/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 6, Thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngoài giờ hành chính
263 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC. LÊ THỊ BÉ ĐẸP       Cơ sở dịch vụ y tế Số 7/24 ấp 1, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp,
tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 19 giờ Phụng
Hiệp
267 PHÒNG KHÁM NHA KHOA
PHƯƠNG VY
BS. NGUYỄN VĂN HẠP 000044/CT - CCHN 18/05/2012 Sở Y tế thành phố Cần Thơ Phòng khám chuyên khoa Số 156 ấp Cầu Xáng, xã Tân Bình, huyện
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng
Hiệp
284 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. TRẦN THANH TRIỀU 000365/HAUG - CCHN 19/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Mỹ Qưới, thị trấn Cây Dương, huyện
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng
Hiệp
293 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. LÊ HOÀNG TRANH 000356/HAUG - CCHN 19/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Mỹ Qưới, thị trấn Cây Dương, huyện
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng
Hiệp
304 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. NGUYỄN THANH BÌNH 000357/HAUG - CCHN 19/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Tân Thành, thị trấn Búng Tàu, huyện
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng
Hiệp
313 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. NGUYỄN THẾ AN 000270/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Hòa Qưới A, xã Hòa An, huyện Phụng
Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng
Hiệp
314 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN NHÂN NGHĨA ĐƯỜNG LY. TRẦN NGỌC GIÀU 001929/ST - CCHN 01/09/2014 Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng Phòng chẩn trị y học cổ truyền Ấp Long Hòa A1, xã Long Thạnh, huyện
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Phụng
Hiệp
317 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ DUY TÂN NC. NGUYỄN TẤN PHÁT 003264/CT - CCHN 31/12/2013 Sở Y tế thành phố Cần Thơ Cơ sở dịch vụ y tế Số 42 QL91, ấp Hòa Phụng B, thị trấn Kinh
Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ 30 đến 13 giờ Phụng
Hiệp
328 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. ĐẶNG QUỐC VIỆT 000266/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 92/45/6 ấp Hòa Phụng B, thị trấn Kinh
Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng
Hiệp
336 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN PHƯỚC THIỆN LY. VÕ HOÀNG NHƯ 000056/HAU - CCHN 12/06/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Ấp Mỹ Hiệp, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp,
tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 11 giờ Phụng
Hiệp
338 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC. NGUYỄN VĂN HÃI 001376/HAUG- CCHN 13/06/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Ấp Mỹ Qưới, thị trấn Cây Dương, huyện
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Phụng
Hiệp
372 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ
TRUYỀN
LY. TRẦN THỊ SÁU 000332/ HAUG - CCHN 03/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Hưng Ninh Tự, số 14, ấp Hòa Đức, xã Hòa An,
 huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 11 giờ Phụng
Hiệp
378 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN Y SỸ. NGUYỄN THỊ HUỆ 001627/ HAUG - CCHN 04/06/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa ấp Phương Lạc, xã Phương Bình, huyện
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Làm việc suốt 24/24giờ Phụng
Hiệp
383 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT BS HUỲNH MINH TUẤN 000034/ HAUG - CCHN 11/02/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 1355, QL 61, xã Tân Bình, huyện Phụng
Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng
Hiệp
389 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHỤNG HIỆP BS LÝ MINH QUANG 000382/HAUG - CCHN 04/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Bệnh viện đa khoa Ấp Mỹ Lợi, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng
Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Làm việc suốt 24/24giờ Phụng
Hiệp
396 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN HƯNG HIỆP TỰ LY. LA THỊ KIM NGÂN 000333/ HAUG - CCHN 03/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Ấp Thạnh Lợi A2, xã Tân Long, huyện
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 11 giờ Phụng
Hiệp
408 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN  LY. TRẦN THÚY HẰNG 002926/ HAUG - CCHN 06/09/2015 Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng Phòng chẩn trị y học cổ truyền Ấp Phụng Sơn, xã Tân Long, huyện Phụng
Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Phụng
Hiệp
478 NHA KHOA TÂN LONG BS. LÊ THANH KIỆT 000322/ HAUG – CCHN 18/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 330, ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Phụng
Hiệp
489 TRẠM Y TẾ XÃ PHƯƠNG BÌNH YS. DƯƠNG MINH LẬP 001429/ HAUG - CCHN 29/07/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Phương Lạc, xã Phương Bình, H. Phụng
Hiệp, Hậu Giang
Làm việc 24/24 giờ Phụng
Hiệp
503 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN YS. PHẠM QUÍ THANH 001691/ HAUG - CCHN 22/05/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Ấp Phương Bình, xã Phương Phú, huyện
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Từ 6 giờ đến 17 giờ Phụng
Hiệp
524 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN LY. NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU 002245/ HAUG - CCHN 20/10/2016 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Ấp Tân Thành, thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang Từ 6h đến 18h Phụng
Hiệp
22 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN LY.TRẦN CÔNG BẰNG 000032/HAUG - CCHN 11/02/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền Ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long, Huyện
Phụng Hiệp, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Phụng Hiệp
23 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN LY.NGUYỄN THANH TÙNG 000018/CT - CCHN 05/07/2012 Sở Y tế Thành phố Cần Thơ Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền Số 92, ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long, Huyện
Phụng Hiệp, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng Hiệp
62 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN LY.HÀ QUỐC HÒA 000055/HAUG - CCHN 12/06/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Ấp Mỹ Qưới, Thị trấn Cây Dương, Huyện
Phụng Hiệp, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Phụng Hiệp
63 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA HỆ NỘI BS.NGUYỄN HOÀNG DÔ 000093/HAUG - CCHN 01/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long, huyện
Phụng Hiệp, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng Hiệp
79 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT BS.NGUYỄN VĂN TẢI 000970/CT - CCHN 26/12/2012 Sở Y tế TP.Cần Thơ Phòng khám chuyên khoa Số 7/43 ấp 1, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng
Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng Hiệp
87 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA HỆ NỘI BS.NGÔ VĂN DỮNG 000193/HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 134 ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình, huyện Phụng
Hiệp, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng Hiệp
88 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA HỆ NỘI BS.LÊ THỊ DIỄM PHÚC 000089/HAUG - CCHN 01/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 1131 ấp Tân Long A, xã Tân Bình, huyện
Phụng Hiệp, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng Hiệp
95 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA HỆ NỘI BS.HUỲNH VĂN DŨ 000239/HAUG - CCHN 28/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Tân Thành, Thị trấn Búng Tàu, huyện
Phụng Hiệp, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng Hiệp
100 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI BS.LÊ BÁ HIẾN 000182/HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Hòa Phụng A, thị trấn Kinh Cùng, huyện
Phụng Hiệp, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng Hiệp
112 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA HỆ NỘI BS.VÕ THỊ KIM LÀ 000287/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Hòa Phụng B, thị trấn Kinh Cùng, huyện
Phụng Hiệp, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Phụng Hiệp
127 PHÒNG KHÁM BÁC SỸ GIA ĐÌNH BS.TRANG VĂN ÂN 000142/HAUG - CCHN 16/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng Hiệp
170 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. HUỲNH VĂN CỎN 000160/HAUG – CCHN 16/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng Hiệp
175 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
BS. TÔ VĂN ĐỈNH 000043/CT – CCHN 14/05/2012 Sở Y tế thành phố Cần Thơ Phòng khám chuyên khoa Số 72 ấp Long Hòa A, xã Long Thạnh, huyện
Phụng Hiệp, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng Hiệp
176 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. NGUYỄN VIỆT HOÀNG 000118/HAUG – CCHN 01/05/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 384 ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long, huyện
Phụng Hiệp, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng Hiệp
212 PHÒNG KHÁM BÁC SĨ GIA ĐÌNH BS. ĐÀO HOÀNG VIỆT 000190/HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Phương Lạc, xã Phương Bình, huyện
Phụng Hiệp, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng Hiệp
223 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC
CỔ TRUYỀN
LY. LÊ VĂN SĨ 000329/HAUG - CCHN 03/01/2013 Sở Y tế Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Lô 16 chợ Búng Tàu, thị trấn Búng Tàu, huyện
Phụng Hiệp, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Phụng Hiệp
224 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN LY. NGUYỄN THỊ CẨM PHIÊN 000074/HAUG - CCHN 12/06/2012 Sở Y tế Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Ấp Phương Lạc, xã Phương Bình, huyện Phụng
Hiệp, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 11 giờ Phụng Hiệp
230 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. ĐOÀN VĂN ĐÀNH 000336/HAUG - CCHN 03/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 237 ấp Phương Thạnh, xã Phương Bình,
huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng Hiệp
234 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ
TRUYỀN
LY. NGUYỄN THỊ BÉ NĂM 000188/HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Ấp Tân Long A, xã Tân Bình, huyện Phụng
Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 11 giờ Phụng Hiệp
240 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. NGUYỄN VĂN TUYẾT 004347/BYT - CCHN 05/08/2013 Bộ Y tế Phòng khám chuyên khoa Ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng Hiệp
249 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. ĐỖ PHÁT HƯNG 000128/HAUG - CCHN 01/11/2013 Sở Y tế Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Tân Long A, xã Tân Bình, huyện Phụng
Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng Hiệp
251 NHÀ HỘ SINH BS. TRỊNH NGỌC ĐIỆP 000005/HAUG - CCHN 28/09/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Nhà hộ sinh Số 128 QL61, ấp Tầm Vu 1, xã Thạnh Hòa,
huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Làm việc suốt 24/24giờ Phụng Hiệp
406 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. NGUYỄN THỊ HUỲNH ĐANG 000296/ HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Hòa Phụng B, thị trấn Kinh Cùng, huyện
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng
 Hiệp
496 NHA KHOA PHÁP VIỆT BS. NGUYỄN TRỌNG THẢO 000403/ HAUG – CCHN; 23/04/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 418B, ấp Mỹ Qưới, thị trấn Cây Dương,
huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng
 Hiệp
498 TRẠM Y TẾ XÃ PHƯƠNG PHÚ YS. PHAN VĂN TẠO 002152/ HAUG - CCHN 08/01/2016 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Phương An A, xã Phương Phú, H.Phụng
 Hiệp, Hậu Giang
Làm việc 24/24 giờ Phụng
 Hiệp
265 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. ĐOÀN VĂN LUẬN 000360/HAUG - CCHN 19/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Mỹ Qưới, thị trấn Cây Dương, huyện
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng
Hiệp
274 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y
HỌC CỔ TRUYỀN
BS. PHAN DŨNG SĨ 000259/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Mỹ Hòa, thị trấn Cây Dương, huyện
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng
Hiệp
275 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. VÕ HOÀNG VIỄN 000361/HAUG - CCHN 19/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Mỹ Lợi, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng
Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng
Hiệp
276 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. TRẦN THANH PHONG 000312/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng
Hiệp
277 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. NGUYỄN VĂN THỪA 000358/HAUG - CCHN 19/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng
Hiệp
279 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI THẦN KINH BS. NGUYỄN XUÂN KHÔI 000368/HAUG - CCHN 22/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Hòa Phụng B, thị trấn Kinh Cùng, huyện
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng
Hiệp
280 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. TRẦN THỊ KIỀU HẠNH 000363/HAUG - CCHN 19/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Mỹ Lợi, thị trấn Cây Dương, huyện
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng
Hiệp
285 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP ĐDTH. LƯƠNG THỊ NHI 000392/HAUG – CCHN 26/04/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Ấp Trường Long 2, xã Long Thạnh, huyện
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng
Hiệp
286 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN LONG PHỤNG HƯNG LY. HUỲNH QUỐC CHIẾN 000668/HAU - CCHN 28/10/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Số 17 ấp Hòa Phụng, thị trấn Kinh Cùng,
huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Phụng
Hiệp
300 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN HƯNG BÌNH TỰ LY. BÙI NGỌC HÀO 001036/HAU - CCHN 01/03/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Ấp Cầu Xáng, xã Tân Bình, huyện Phụng
Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 16 giờ 30 Phụng
Hiệp
414 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
SẢN PHỤ KHOA
BS. TRẦN THỊ THU HỒNG 001422/HAUG – CCHN; QĐ: 413/QĐ-SYT 22/07/2014; 18/02/2016 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 35, ấp Nhất A, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng
Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng
Hiệp
446 TRẠM Y TẾ XÃ LONG THẠNH YS. NGUYỄN THỊ LỆ THỦY 001514/ HAUG - CCHN 10/10/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Trường Khánh 1, xã Long Thạnh, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Phụng
Hiệp
447 TRẠM Y TẾ XÃ HÒA AN YS. NGUYỄN THỊ HỒNG NGA 001654/ HAUG - CCHN 04/09/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Số 794, ấp 8, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Phụng
Hiệp
448 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC KINH CÙNG BS. NGÔ VĂN DỮNG 000193/ HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám đa khoa Ấp Hòa Phụng B, TT Kinh Cùng, H. Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Phụng
Hiệp
449 TRẠM Y TẾ XÃ HIỆP HƯNG YS. GIẢN THỊ HƯỜNG 001502/ HAUG - CCHN 10/10/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Số 11, ấp Mỹ Hưng, xã Hiệp Hưng, H. Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Phụng
Hiệp
450 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC BÚNG TÀU BS. NGUYỄN THANH BÌNH 000357/ HAUG - CCHN 19/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám đa khoa Ấp Tân Phú A2, TT Búng Tàu, H. Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Phụng
Hiệp
451 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN PHƯỚC HƯNG YS. NGUYẾN THỊ SẴN 001689/ HAUG - CCHN 22/05/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Mỹ Thạnh, xã Tân Phước Hưng, H. Phụng Hiệp, Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Phụng
Hiệp
452 TRẠM Y TẾ XÃ THẠNH HÒA YS. NGUYẾN THỊ HỪNG 001456/ HAUG - CCHN 28/08/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Nhất, xã Thạnh Hòa, H. Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Phụng
Hiệp
453 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN BÌNH YSSN. VÕ THỊ BÉ THỦY 001490/ HAUG - CCHN 10/10/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Tân Long, xã Tân Bình, H. Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Phụng
Hiệp
454 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN LONG YS. LÝ VĂN SUỔI 001439/ HAUG - CCHN 29/07/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long, H. Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Phụng
Hiệp
455 TRẠM Y TẾ XÃ PHỤNG HIỆP YS. NGUYỄN HOÀNG HẸN 001509/ HAUG - CCHN 10/10/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Mỹ Thuận I, xã Phụng Hiệp, H. Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Phụng
Hiệp
456 TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH THÀNH YS. MÃ THÙY CHÂM 001515/ HAUG - CCHN 10/10/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Thạnh Mỹ C, xã Bình Thành, H. Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Phụng
Hiệp
457 TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN CÂY DƯƠNG YS. MAI HOÀNG THƯƠNG 001958/ HAUG - CCHN 01/11/2016 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Mỹ Qưới, TT Cây Dương, H. Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Phụng
Hiệp
458 TRẠM Y TẾ XÃ HÒA MỸ YS. LÊ KIM HỒNG 001447/ HAUG - CCHN 28/08/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Mỹ Phú A, xã Hòa Mỹ, H. Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Phụng
Hiệp
278 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NGOẠI
BS. NGUYỄN VĂN ÚT 000278/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 74 đường Trưng Trắc, phường 1, thành
phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị
Thanh
290 PHÒNG X.QUANG QUI ƯỚC CNCĐ. NGUYỄN BÉ BẢY 000292/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở chẩn đoán Khu vực 3, phường 1, thành phố Vị Thanh,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị
Thanh
307 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. LÊ THANH CĂN 000201/HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Thạnh Phú, xã Hỏa Lựu, thành phố Vị
Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị
Thanh
318 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT TÔN QUYỀN BS. TRẦN NHẬT MI 000030/HAUG - CCHN 11/02/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Đường Đồ Chiểu, KV4, phường 1, thành phố
Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị
Thanh
325 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
RĂNG HÀM MẶT HOÀN MỸ
BS. TỪ ÁI PHƯƠNG 000340/HAUG - CCHN 03/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 19, đường Nguyễn Trung Trực, phường 7,
thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Từ 8 giờ đến 20 giờ Vị
Thanh
298 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI BS. NGUYỄN THỊ HẰNG 000199/HAUG – CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 3, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị
Thủy
306 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. TRẦN BẠCH HỔ 000174/HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 37, ấp 9, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị
Thủy
308 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. MAI VĂN CHÍNH 000346/HAUG - CCHN 03/11/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Vĩnh Hiếu, xã Vĩnh Tường, huyện Vị
Thủy, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị
Thủy
311 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. TỐNG MINH NHỰT 000303/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 12, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu
Giang
Ngoài giờ hành chính Vị
Thủy
3 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC.TRƯƠNG VĂN RÔ Y       Làm răng giả, hàm giả, tháo lắp, cố định Số 13 Hải Thượng Lãn Ông, Thành phố Vị
Thanh, tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Vị Thanh
4 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN LY. LƯU MINH PHONG 000038/HAUG - CCHN 11/02/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền Số 106 Nguyễn Trung Trực, KV1, Phường 7,
Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Vị Thanh
6 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA HỆ NỘI BS. ĐOÀN HỒNG HÙNG 000044/HAUG - CCHN 11/02/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa Số 14 Hải Thượng Lãn Ông, KV1, Phường 1,
Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 18 giờ Vị Thanh
9 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI-Y HỌC CỔ TRUYỀN BS.LÂM DIỆU QUANG 000009/HAUG - CCHN 04/04/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 10 đường 1/5, khu vực 1, phường 1, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
11 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN LY.LƯU MINH CÔNG 000041/HAUG - CCHN 11/02/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền Số 22 Lê Lợi, KV1, Phường 1, Thành phố Vị
Thanh, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Vị Thanh
12 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN LY.NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 000040/HAUG - CCHN 11/02/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền Số 415 Trần Hưng Đạo, KV1, Phường 1, Thành
phố Vị Thanh, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Vị Thanh
14 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA HỆ NỘI BS.NGUYỄN THANH KHIÊM 000047/HAUG - CCHN 11/02/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa Số 16-18 Đường 1/5, KV1, Phường 1, Thành
phố Vị Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
15 PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA  BS.TRƯƠNG THANH XUÂN 000048/HAUG - CCHN 11/02/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ khoa Số 16-18 Đường 1/5, KV1, Phường 1, Thành
phố Vị Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
18 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA HỆ NỘI BS.LÝ THỊ THU THÚY 000045/HAUG - CCHN 11/02/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Khám bệnh, chữa bệnh Nội hô hấp Số 94 Châu Văn Liêm, Phường 1, Thành phố
Vị Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
24 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA HỆ NỘI BS.BÙI VĂN TRUNG 000071/HAUG - CCHN 12/06/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa Số 19C, Đường Ngô Hữu Hạnh, KV3, Phường
1, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
30 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC.DƯ ĐỨC LƯỢNG       Làm răng giả, hàm giả, tháo lắp, cố định Số 06, Trần Quốc Toản, Phường 1, Thành
phố Vị Thanh, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Vị Thanh
32 PHÒNG KHÁM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH BS.LÊ THANH VŨ 000028/HAUG - CCHN 11/02/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Chẩn đoán hình ảnh Số 507 Trần Hưng Đạo, KV3, phường 1,
Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
33 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC.HUỲNH THANH HÀ       Cơ sở dịch vụ y tế Số 22 đường Trưng Trắc, khu vực 2, phường 1,
Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Vị Thanh
35 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT BS.GIANG XUÂN HÒA 000070/HAUG - CCHN 12/06/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 42-44 Châu Văn Liêm, phường 1, Thành
phố Vị Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
39 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA HỆ NỘI BS.ĐINH KIM TUYẾN 000079/HAUG - CCHN 12/06/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 27 Trần Quang Diệu, KV1, phường 1,
Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
48 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC.PHẠM VĂN KIÊM       Cơ sở dịch vụ y tế Số 18 đường Lê Lợi, KV1, phường 1, Thành
phố Vị Thanh, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Vị Thanh
50 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA HỆ NỘI BS.TRẦN TRỌNG TRÍ 000084/HAUG - CCHN 12/06/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 1 Trần Quốc Toản, KV1, phường 1, Thành
phố Vị Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
51 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA MẮT BS.LÊ NGỌC MINH 000098/HAUG - CCHN 01/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 45 đường Trưng Nhị, KV2, phường 1,
thành phố Vị Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
53 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT BS.TRẦN THỊ TƯỜNG VÂN 000108/HAUG - CCHN 01/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 13 Hoàng Hoa Thám, phường 1, Thành
phố Vị Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
58 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN BS.TRẦN THỊ TUYẾT VÂN 000069/HAUG - CCHN 12/06/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Số 32 đường 30/4, KV2, phường 1, Thành phố
Vị Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
64 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN BS.VÕ PHƯỚC THIỆN 000159/HAUG - CCHN 16/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Ấp 6, xã Vị Tân, Thành phố Vị Thanh,
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
65 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA HỆ NỘI BS.NGUYỄN VĂN HƯỚNG 000147/HAUG - CCHN 16/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 76 Lê Hồng Phong, KV4, phường 4,
Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
66 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA HỆ NỘI BS.TRẦN THỊ PHI 000178/HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 6 đường Nguyễn Trãi, KV4, phường 4,
Thành phố Vi Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
69 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NGOẠI BS.LÂM VĂN TÂM 000064/HAUG - CCHN 12/06/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 5 Đoàn Thị Điểm, KV1, phường 1, Thành
phố Vi Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
72 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN LY.TRƯƠNG THANH BÌNH 000026/HAUG - CCHN 11/02/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Số 82 đường 1/5, KV1, Phường 5, Thành phố
Vị Thanh, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 11 giờ Vị Thanh
76 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI BS.LƯ THỊ HỒNG ANH 000136/HAUG - CCHN 14/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 25 Hải Thượng Lãn Ông, KV1, phường 1,
Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
77 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG BS.BÙI HỮU TRÍ 000097/HAUG - CCHN 01/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 51 Trần Ngọc Quế, KV4, phường 1,
Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
84 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN LY.NGUYỄN THÀNH KHÔI 000100/HAUG - CCHN 01/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Số 02 Phan Văn Trị, KV1, phường 7, Thành
phố Vị Thanh, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Vị Thanh
86 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT BS.TRƯƠNG THÀNH GIA 000163/HAUG - CCHN 16/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Đường Lý Tự Trọng,  KV1, phường 3, Thành
phố Vị Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
90 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN LY.DƯƠNG VĂN ÁI 000181/HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Số 155 đường 3/2, phường 5, Thành phố Vị
Thanh, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Vị Thanh
91 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN LY.LÂM BẢO QUỐC 000196/HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang Từ 7 giờ đến 17 giờ Vị Thanh
94 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT BS.ĐỖ THỊ ÁNH TUYẾT 000095/HAUG - CCHN 01/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Phú Gia 1-18, đường 3/2, KV3, phường 5, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
111 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC.TRẦN VĂN VẠN       Cơ sở dịch vụ y tế Số 6 Lý Tự Trọng, KV1, phường 3, thành phố
Vị Thanh, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Vị Thanh
113 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI BS.TRẦN TÔN THÁI 000214/HAUG - CCHN 28/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 08 Chiêm Thành Tấn, KV2, phường 1,
Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
114 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NGOẠI
BS.LÂM TẤN QUANG 000148/HAUG - CCHN 16/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 47 Phan Văn Trị, KV1, phường 7, Thành
phố Vị Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
116 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NGOẠI
BS.PHAN THANH TÙNG 000202/HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 14 Phan Bội Châu, KV1, phường 1, Thành
phố Vị Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
125 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.NGUYỄN VĂN VŨ 000311/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Đường kênh Vị Bình, KV2, phường 3, thành
phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Vị Thanh
141 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI BS.TRẦN TRUNG DŨNG 000229HAUG - CCHN 28/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 665 đường Trần Hưng Đạo, phường 7,
thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
149 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
SẢN PHỤ KHOA
BS. LÊ HOÀNG TÍN 000359/HAUG - CCHN 19/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 94 Trưng Trắc, KV2, phường 1, thành phố
Vị Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
154 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
MẮT
BS. LÊ THANH THẾ 000115/HAUG - CCHN 01/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 92 đường Nguyễn Công Trứ, KV3, phường
1, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
159 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
BS. NGUYỄN THỊ NGỌC NGA 000179/HAUG – CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 65 đường Nguyễn Công Trứ, KV4, phường
1, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
160 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NGOẠI
BS. NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG 000180/HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 65 đường Nguyễn Công Trứ, KV4, phường
1, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
166 PHÒNG KHÁM NHA KHOA
SÀI GÒN
BS. LÂM QUỐC TUẤN 000145/HAUG – CCHN 16/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 309-311 đường Trần Hưng Đạo, phường 1,
thành phố Vị Thanh, Hậu Giang
Từ 7 giờ 30 đến 19 giờ Vị Thanh
172 PHÒNG THUỐC NAM PHƯỚC THIỆN LY. LÂM NGỌC ÚT 000237/HAUG - CCHN 28/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hội quán Hưng Đức Tự, KV2, phường 7, thành
phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ Vị Thanh
173 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. TRẦN THỊ LIỄU 000168/HAUG – CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Khu vực 2, phường 1, thành phố Vị Thanh,
tỉnh Hậu Giang
Làm việc cả ngày Vị Thanh
179 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC. TRẦN VĂN CHO       Cơ sở dịch vụ y tế Số 23 đường Trưng Nhị, phường 1, thành
phố Vị Thanh, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 20 giờ Vị Thanh
181 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ
TRUYỀN
LY. HÌNH NGỌC THANH 000053/HAUG - CCHN 12/06/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Số 53 Trưng Nhị, KV2, phường 1, thành phố
Vị Thanh, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Vị Thanh
188 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. ĐÀO THỊ THƠI 000307/HAUG – CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Khu vực 1, phường 3, thành phố Vị Thanh,
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
192 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
TAI MŨI HỌNG
BS. NGUYỄN DƯƠNG THÂU 000063/HAUG - CCHN 12/06/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 429 Trần Hưng Đạo, KV3, phường 1,
thành phố Vị Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
193 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI BS. NGÔ THỊ HỒNG CHÂU 000062/HAUG – CCHN 12/06/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 429 Trần Hưng Đạo, KV3, phường 1,
thành phố Vị Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
206 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
RĂNG HÀM MẶT
BS. VÕ THỊ NGỌC HÀ 000068/HAUG - CCHN 12/06/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 27 đường Lê Quí Đôn, KV1, phường 3,
thành phố Vị Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
209 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. TRƯƠNG VĂN KHANH 000279/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 20 Phan Văn Trị, KV1, phường 7, thành phố
Vị Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
236 DỊCH VỤ KÍNH THUỐC THIỆN CHÍ YS. NGUYỄN HOÀNG NINH 000388/HAUG - CCHN 26/04/2013 Sở Y tế Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Số 23 đường 30/4, phường 1, thành phố Vị
Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
238 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA SẢN PHỤ KHOA BS. NGUYỄN HOÀNG LỆ HƯƠNG 000320/HAUG - CCHN 18/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa KDC 586, KV4, phường 7, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
239 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ NC. TRẦN TẤN PHONG       Cơ sở dịch vụ y tế Đường Cao Thắng, KV1, phường 3, thành phố
Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Vị Thanh
241 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY
BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP
YS. NGUYỄN VĂN TÁM 000404/HAUG – CCHN 06/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Khu vực 2, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
242 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NGOẠI
BS. TRẦN VĂN KHƯƠNG 000295/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Khu vực 4, phường 7, thành phố Vị Thanh,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
247 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. TRƯƠNG TỶ 000450/HAUG - CCHN 15/08/2013 Sở Y tế Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 8A Phan Văn Trị, KV1, phường 7, thành
phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
269 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
TAI MŨI HỌNG
BS. ĐỖ QUANG KHÁNH TRANG 000305/HAU - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 100 đường Châu Văn Liêm, KV1, phường
1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
270 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
MẮT
BS. TRẦN VĂN HẢI 000306/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 92 đường Nguyễn Thái Học, KV3,
phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
281 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA MẮT BS. NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM 000213/HAUG - CCHN 28/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 94 đường Trưng Trắc, KV2, phường 1,
thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
287 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU BS. QUÁCH THỊ BẢY 000262/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 72 đường Trưng Trắc, KV2, phường 1,
thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
288 PHÒNG XÉT NGHIỆM SỐ 1 CN. LƯU HOÀNG NHỰT 000131/HAUG - CCHN 01/11/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở chẩn đoán Số 523 Trần Hưng Đạo, KV3, phường 1,
thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
289 PHÒNG XÉT NGHIỆM Y KHOA CN. THỊ TIẾN 000003/HAUG - CCHN 28/09/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở chẩn đoán Số 09 Trần Quang Diệu, KV1, phường 1,
thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
303 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. PHAN VĂN NHÂN 000107/HAUG - CCHN 01/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 59 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường 1,
thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
337 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. TRIỆU TIÊN PHƯƠNG 001383/HAUG - CCHN 16/06/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 433 Trần Hưng Đạo, KV3, phường 1,
thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
339 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA SẢN PHỤ KHOA BS. NGUYỄN NGỌC THANH 000017/HAUG - CCHN 11/02/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 12, đường Hải Thượng Lãn Ông, KV1,
phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Vị Thanh
341 t   BS. NGUYỄN VĂN ÚT 000278/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Bệnh viện Số 07 đường Nguyễn Công Trứ, KV4,
phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Làm việc suốt 24/24giờ Vị Thanh
343 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
SẢN PHỤ KHOA
BS. PHẠM THỊ THẺ 000066/HAUG - CCHN 12/06/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 82, đường Châu Văn Liêm, KV1, phường 1,
thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Từ 6 giờ đến 19 giờ Vị Thanh
346 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ
TRUYỀN
BS.TRƯƠNG HOÀNG HIẾU 000077/HAUG - CCHN 12/06/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 27, Nguyễn Công Trứ, khu vực 4, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
348 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. NGUYỄN VĂN NHƯNG 000226/HAUG - CCHN 28/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 653/5A, đường Trần Hưng Đạo, KV4,
phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
350 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI BS. HUỲNH THỊ NGỌC NGOAN 000583/HAUG – CCHN 10/10/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 105, đường Lê Hồng Phong, KV4,
phường 4, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
351 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
RĂNG HÀM MẶT
BS. TRƯƠNG THÀNH TĂNG 000004/HAUG - CCHN 28/09/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 02 Cô Bắc, KV2, phường 1, thành phố
Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
352 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NGOẠI
BS. KIM PHƯỚC VẸN 000734/HAUG - CCHN; 473/QĐ-SYT 28/09/2012; 16/01/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 12 đường Hùng Vương, KV4, phường 5,
thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
353 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
RĂNG HÀM MẶT
BS. LÊ NGỌC DIỄM 000067/HAUG - CCHN 12/06/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 05 Ngô Quốc Trị, KV3, phường 5, thành
phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 19 giờ Vị Thanh
354 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
SẢN PHỤ KHOA
BS. TRƯƠNG PHONG TRẦN 000826/HAUG - CCHN 12/09/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 05, đường Trần Quốc Toản, KV1,
phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
358 DỊCH VỤ KÍNH THUỐC BẠCH ĐẰNG YS. LƯƠNG THỊ TỐ LAN 000830/HAUG - CCHN 09/12//2013 Sở Y tế Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Số 06 Nguyễn Công Trứ, KV1, phường 1,
thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
363 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC
TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA TỈNH HẬU GIANG
BS. ĐỖ THANH DIỆP 000180/HAUG - CCHN 28/05/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám đa khoa Số 03 Hồ Xuân Hương, khu vực 1, phường 1,
thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Trong giờ hành chính Vị Thanh
364 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN THUỘC TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN TỈNH HẬU GIANG BS. NGUYỄN THỊ KIM MY 000419/HAUG – CCHN; QĐ:1542/QĐ-SYT 28/06/2013; 18/08/2016 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 07 Nguyễn Công Trứ, khu vực 1, phường 1,
thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Trong giờ hành chính Vị Thanh
365 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NỘI THUỘC BAN BẢO VỆ, CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁN BỘ TỈNH
BS. TRƯƠNG ĐÌNH DUY 000065/HAUG - CCHN 12/06/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 647 Trần Hưng Đạo. KV3, phường 3, thành
phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Trong giờ hành chính Vị Thanh
368 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẬU GIANG BS. NGUYỄN THÀNH PHÚC 000154/HAUG - CCHN 16/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Bệnh viện Số 647 Trần Hưng Đạo, KV4, phường 3,
thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Làm việc suốt 24/24giờ Vị Thanh
369 BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI
TỈNH HẬU GIANG
BS. NGUYỄN PHÚ SO 001085/HAUG - CCHN 01/09/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Bệnh viện Đường số 14, khu vực 4, phường 3, thành phố
Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Làm việc suốt 24/24giờ Vị Thanh
370 BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA TÂM
THẦN VÀ DA LIỄU TỈNH HẬU GIANG
BS. NGUYỄN XUÂN KHÔI 000368/HAUG - CCHN 22/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Bệnh viện Số 7A đường Nguyễn Công Trứ, KV4, phường
1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Làm việc suốt 24/24giờ Vị Thanh
374 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
MẮT
BS. LÂM THỊ NGỌC MAI 000117/ HAUG - CCHN 01/05/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 9, đường số 1, khu dân cư 586, phường 7,
TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
385 DỊCH VỤ RĂNG HÀM GIẢ
TÔN QUYỀN
NC. TRƯƠNG HỒNG LẠC 001378/ HAUG - CCHN 13/6/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế 27, Đoàn Thị Điểm, phường 1, TP. Vị Thanh,
tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 19 giờ Vị Thanh
395 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA SẢN PHỤ KHOA BS. LƯƠNG THỊ THANH CẦM 001481/HAUG - CCHN 10/03/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 23, đường Lê Hồng Phong, KV4, phường 4,
thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
403 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NGOẠI BS. DANH TUẤN 001357/ HAUG - CCHN 18/04/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 125 Triệu Thị Trinh, KV2, phường 1,
thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
404 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU BS. CAO THỊ THÚY 000299/ HAUG – CCHN; 2759/QĐ-SYT 27/02/2013; 21/12/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 28, Đường Trưng Trắc, KV2, phường 1,
thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
480 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NHI
BS. TRẦN THỊ LÀI 000351/HAUG – CCHN 03/11/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 03, đường Hải Thượng Lãn Ông, KV1,
phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
484 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP ĐDTH. ĐỖ THANH BÌNH 000802/ HAUG - CCHN 12/06/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Đường Kinh Tắc Huyện Phương, xã Vị Tân,
 thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
485 PHÒNG XÉT NGHIỆM – KHÁNH QUÂN CN. NGUYỄN THỊ THANH QUÂN 000516/HAUG - CCHN 09/05/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở chẩn đoán Số 43/2, đường Châu Văn Liêm, KV1, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
490 TRẠM Y TẾ XÃ VỊ TÂN YS. PHẠM THỊ NHO 001824/ HAUG - CCHN 26/08/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Đường Lê Hồng Phong, ấp 6, xã Vị Tân,
TP. Vị Thanh, HG
Làm việc 24/24 giờ Vị Thanh
491 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG V YS. DƯƠNG THỊ KIM HIÊN 001804/ HAUG - CCHN 30/07/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Đường Trần Đại Nghĩa, KV4, phường 5,
TP. Vị Thanh, HG
Làm việc 24/24 giờ Vị Thanh
492 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG VII YS. ĐINH THỊ BÍCH TUYỀN 001814/ HAUG - CCHN 08/12/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Đường Trần Hưng Đạo, KV1, phường 7,
TP. Vị Thanh, HG
Làm việc 24/24 giờ Vị Thanh
493 TRẠM Y TẾ XÃ HỎA LỰU YS. LÊ THỊ PHƯỢNG 002045/ HAUG - CCHN 05/06/2016 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Thạnh Phú, xã Hỏa Lựu, TP. Vị Thanh, Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Vị Thanh
494 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG I YS. ĐẶNG THU KIỀN 001951/ HAUG - CCHN 01/11/2016 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Số 05, đường Lê Hữu Phước, KV4, phường 1,
TP. Vị Thanh, HG
Làm việc 24/24 giờ Vị Thanh
495 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG III YS. LÊ QUANG LUẬN 002043/ HAUG - CCHN 05/06/2016 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Khu vực 6, phường 3, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Vị Thanh
497 PHÒNG XÉT NGHIỆM Y KHOA CN. VÕ VĂN TOÀN 001252/HAUG - CCHN 02/12/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở chẩn đoán Đường Lê Hồng Phong, ấp 6, xã Vị Tân,
thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
499 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG IV YS. CHU BIÊN CƯƠNG 002179/ HAUG - CCHN 22/08/2016 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Số 6 Lý Thường Kiệt, phường 4, thành phố
Vị Thanh, Hậu Giang
Làm việc 24/24 giờ Vị Thanh
500 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN TIẾN YS. PHAN THỊ THANH NGUYÊN 001954/ HAUG - CCHN 01/11/2016 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Mỹ Hiệp 1, xã Tân Tiến, thành phố
Vị Thanh, Hậu Giang
Làm việc 24/24 giờ Vị Thanh
501 TRẠM Y TẾ XÃ HỎA TIẾN YS. ĐOÀN VĂN CHIÊU 001821/ HAUG - CCHN 26/08/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Thạnh An, xã Hảo Tiến, thành phố
Vị Thanh, Hậu Giang
Làm việc 24/24 giờ Vị Thanh
505 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. NGÔ VIỆT THẮNG 000092/ HAUG - CCHN 01/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 16, Nguyễn Thái Học, KV3, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
509 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI BS. PHAN THỊ NGỌC DIỄM 000670/HAUG - CCHN 06/11/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 80A Nguyễn Công Trứ, KV3, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
526 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA SẢN PHỤ KHOA BS. VÕ THỊ PHẤN 000363/ HAUG - CCHN 28/10/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 33, đường Nguyễn Viết Xuân, KV3, phường 3, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
42 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN LY.NGÔ ANH TÀI 000025/HAUG - CCHN 11/02/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Kiốt số 2 chợ Vịnh Chèo, ấp 3, xã Vĩnh Thuận
Tây, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Vị Thủy
57 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA HỆ NỘI BS.BÙI KIÊN HẬU 000054/HAUG - CCHN 12/06/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 4, Thị trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy,
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
75 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA HỆ NỘI BS.TRỊNH PHƯỚC ĐỨC 000124/HAUG - CCHN 01/05/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 25 ấp 1, Thị trấn Nàng Mau, huyện Vị
Thủy, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
101 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA HỆ NỘI BS.NGUYỄN THANH HOÀNG 000086/HAUG - CCHN 12/06/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 279 ấp 7B1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy,
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
108 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA HỆ NỘI BS.TRẦN THỊ ĐOAN TRANG 000112/HAUG - CCHN 01/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, Hậu
Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
110 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA HỆ NỘI BS.MAI VIỆT VŨ 000323/HAUG - CCHN 18/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 1, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, Hậu
Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
140 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.DANH SÓC KHA 000137/HAUG - CCHN 14/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 8, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu
Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
145 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. NGUYỄN MINH TÂM 000207/HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 9, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu
Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
153 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 000135/HAUG – CCHN 14/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
162 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
RĂNG HÀM MẶT
BS. GIANG XUÂN THIỆN 000222/HAUG - CCHN 28/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
163 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ
TRUYỀN
LY. NGUYỄN HỮU LƯƠNG 000101/HAUG - CCHN 01/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Ấp 1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu
Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Vị Thủy
165 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. NGUYỄN THÀNH HIỂU 000134/HAUG – CCHN 14/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 83 ấp 1, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
168 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. HỨA VĂN SOI 000144/HAUG – CCHN 16/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 3, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
199 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI BS. NGUYỄN HỮU THÀNH 000257/HAUG – CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 2, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ,
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
204 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
TAI MŨI HỌNG
BS. NGUYỄN THANH LÂM 000155/HAUG - CCHN 16/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 3A, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
231 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY
BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP
CNĐD. NGUYỄN THỤY TRÚC CHI 000414/HAUG – CCHN 28/06/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Ấp 2, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu
Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
315 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN LY. LÊ HOÀNG NHÂN 001311/HAU - CCHN 20/02/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Ấp 1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu
Giang
Từ 7 giờ đến 16 giờ 30 Vị Thủy
331 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
RĂNG HÀM MẶT
BS. DIỆC CHÍ THÀNH 000349/HAUG - CCHN 03/11/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
332 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. NGUYỄN THỊ DỰA 001373/HAUG - CCHN 05/09/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 97 ấp 3A, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
335 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. LƯƠNG THỊ NGỌC DIỄM 001487/HAUG - CCHN 10/03/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 3A, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
344 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. DANH CUỘI 001302/HAUG - CCHN 20/02/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
360 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN BS. NGUYỄN THÀNH HẠ 000049/HAUG - CCHN 11/02/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 3, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
381 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ
TRUYỀN
LY. LÂM HỒ MỸ HẠNH 000173/ HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy,
tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 11 giờ Vị Thủy
388 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY BS NGUYỄN VĂN THỈNH 000308/HAUG – CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Bệnh viện đa khoa Số 6, đường Nguyễn Huệ, thị trấn Nàng Mau,
huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
Làm việc suốt 24/24giờ Vị Thủy
392 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. NGUYỄN THẠCH HẢI 000376/ HAUG - CCHN 28/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 9A1, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
400 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN LY. TRẦN VĂN TƯ 001708/ HAUG - CCHN 06/01/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Ấp 1, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang Từ 7 giờ đến 11 giờ Vị Thủy
413 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
SẢN PHỤ KHOA
BS. NGUYỄN THỊ DẠ THẢO 000397/HAUG - CCHN 05/10/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy,
 tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
430 TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN NÀNG MAU YS. TRẦN THỊ NGỌC HÂN 001470/ HAUG - CCHN 10/03/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp 1, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy,
tỉnh Hậu Giang
Làm việc 24/24 giờ Vị Thủy
431 TRẠM Y TẾ XÃ VỊ THỦY YS. NGUYỄN PHẠM MAI ANH 001531/ HAUG - CCHN 19/12/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp 6, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Vị Thủy
432 TRẠM Y TẾ XÃ VỊ ĐÔNG YS. LƯƠNG THIỆN CÁNH 001679/ HAUG - CCHN 22/05/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp 1A, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Vị Thủy
433 TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH THUẬN TÂY YS. TRẦN THỊ MÃNH 001566/ HAUG - CCHN 20/01/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp 2, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Vị Thủy
434 TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH TRUNG YS. PHAN HOÀNG DŨNG 001472/ HAUG - CCHN 10/03/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp 3, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Vị Thủy
435 TRẠM Y TẾ XÃ VỊ BÌNH YS. NGUYỄN THỊ XINH 001756/ HAUG - CCHN 15/06/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp 4, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Vị Thủy
436 TRẠM Y TẾ XÃ VỊ TRUNG BS. LÊ VĂN O 001713/ HAUG - CCHN 06/08/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp 10, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Vị Thủy
437 TRẠM Y TẾ XÃ VỊ THẮNG BS. HUỲNH THỊ TÚ NHI 001525/ HAUG - CCHN 11/10/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp 9, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Vị Thủy
438 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC VỊ THANH BS. LÊ THỊ PHÚC 000395/ HAUG - CCHN 26/04/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám đa khoa Ấp 1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Vị Thủy
439 TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH TƯỜNG BS. HUỲNH THANH NGỌC 001686/ HAUG - CCHN 22/05/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Trạm y tế cấp xã Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang Làm việc 24/24 giờ Vị Thủy
504 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN THIÊN THỌ ĐƯỜNG LY. NGUYỄN THIỆN NAM 002257/ HAUG - CCHN 18/11/2016 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng chẩn trị y học cổ truyền Ấp 01, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy,
tỉnh Hậu Giang
Từ 6 giờ đến 17 giờ Vị Thủy
516 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI TỔNG HỢP BS. NGUYỄN VIỆT TRIỀU 000576/HAUG - CCHN 10/10/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Xuân Thọ, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
518 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI TỔNG HỢP BS. PHÙNG VĂN KHA 001980/HAUG - CCHN 03/02/2016 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
519 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP ĐDTH. NGUYỄN QUỐC TUẤN 001778/ HAUG - CCHN 15/06/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Ấp 1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
522 DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ CNHS. NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG 000073/HAUG – CCHN 06/12/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
523 DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ CNHS. HUỲNH THỊ MỸ DIỆU 000211/HAUG – CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Số 18, ấp 4, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
273 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. NGUYỄN THỊ TUYẾT
NGÂN
000372/HAUG - CCHN 28/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 103 ấp 9, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy,
tỉnh Hậu Giang
Từ 5 giờ đến 20 giờ Vị
Thủy
302 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. NGUYỄN THỊ KIM MY 000419/HAUG - CCHN 28/06/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị
Thủy
250 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. TRẦN CÔNG LÀNH 000090/HAUG - CCHN 13/01/2013 Sở Y tế Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 278 ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Tường, huyện
Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vthuy
258 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. NGUYỄN VĂN A 000316/CT - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 2, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vthuy
259 PHÒNG KHÁM BÁC SĨ GIA ĐÌNH BS. NGUYỄN VĂN LƯỢNG 000212/HAUG - CCHN 28/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 3, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vthuy
260 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY
BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP
HS. HUỲNH THỊ SƯƠNG 000506/HAUG – CCHN 09/05/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vthuy
261 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. VÕ CHÍ ĐẠI 000405/HAUG - CCHN 06/06/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Đường Hùng Vương ấp 4, thị trấn Nàng Mau,
huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vthuy
262 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. PHAN VĂN HẢI 000267/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 2, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vthuy