Danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Phòng khám Tư vấn và điều trị dự phòng
10:07 22/11/2017
Số
 GP
Tên cơ sở  Người đứng tên CCHN Ngày cấp Nơi cấp Hình thức Địa chỉ Thời gian Huyện
527 PHÒNG KHÁM TƯ VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG BS. ĐỖ THỊ BÍCH THỦY 001451/ HAUG - CCHN 28/08/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 224, đường 30/4, KV5, phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang Làm việc suốt 24/24 giờ Ngã bảy