Danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập chuyên khoa
10:04 22/11/2017
Số
 GP
Tên cơ sở  Người đứng tên CCHN Ngày cấp Nơi cấp Hình thức Địa chỉ Thời gian Huyện
363 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC
TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA TỈNH HẬU GIANG
BS. ĐỖ THANH DIỆP 000180/HAUG - CCHN 28/05/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám đa khoa Số 03 Hồ Xuân Hương, khu vực 1, phường
1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Trong giờ hành chính  
364 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN THUỘC TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN TỈNH HẬU GIANG BS. NGUYỄN HOÀNG LỆ HƯƠNG 000320/HAUG - CCHN 18/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 07 Nguyễn Công Trứ, khu vực 1, phường
1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Trong giờ hành chính  
365 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NỘI THUỘC BAN BẢO VỆ, CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁN BỘ TỈNH
BS. TRƯƠNG ĐÌNH DUY 000065/HAUG - CCHN 12/06/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 647 Trần Hưng Đạo. KV3, phường 3,
thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Trong giờ hành chính