Danh sách các cơ sở Dịch vụ Chăm sóc tại nhà
10:02 22/11/2017
Số
 GP
Tên cơ sở  Người đứng tên CCHN Ngày cấp Nơi cấp Hình thức Địa chỉ Thời gian Huyện
345 DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ HSTH. TRẦN THỊ KIM LAN 000556/HAUG – CCHN 26/09/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Số 41 Ngô Quyền, KV2, phường Lái Hiếu,
thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
479 DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ CNHS. LÊ THỊ NGỌC BÍCH 001049/HAUG – CCHN 01/07/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Số 13, đường 1/5, khu vực 6, phường Hiệp
Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
522 DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ CNHS. NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG 000073/HAUG – CCHN 06/12/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
253 DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ CNHS. HUỲNH THỊ MỸ DIỆU 000211/HAUG – CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Số 18, ấp 4, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Vị Thủy