Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
20/TB-TYT 28/04/2017 Trạm Y tế xã Tân Thành Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế xã Tân Thành - thị xã Ngã Bảy
42/TB-PKĐK 04/05/2017 PKĐKKV Bảy Ngàn Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của PKĐKKV Bảy Ngàn - huyện Châu Thành A
09/TB-PKĐK 05/05/2017 PKĐKKV Trường Long Tây Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của PKĐKKV Trường Long Tây - huyện Châu Thành A
02/TB-TYT 09/05/2017 Trạm Y tế xã Trường Long A Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế xã Trường Long A - huyện Châu Thành A
81/TB-PK 21/04/2017 PKĐKKV Vị Thanh Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của PKĐKKV Vị Thanh - huyện Vị Thủy
12/TB-TYT 03/05/2017 Trạm Y tế thị trấn Nàng Mau Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế thị trấn Nàng Mau - huyện Vị Thủy
59/TB-TYT 03/05/2017 Trạm Y tế xã Vị Đông Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế xã Vị Đông - huyện Vị Thủy
02/TB-TYT 28/04/2017 Trạm Y tế xã Vị Bình Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế xã Vị Bình - huyện Vị Thủy
01/TB-TYT 21/04/2017 Trạm Y tế xã Vị Thắng Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế xã Vị Thắng - huyện Vị Thủy
03/TB-TYT 21/04/2017 Trạm Y tế xã Vị Thủy Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế xã Vị Thủy - huyện Vị Thủy
63/TB-TYT 21/04/2017 Trạm Y tế xã Vị Trung Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế xã Vị Trung - huyện Vị Thủy
98/TB-TYT 25/04/2017 Trạm Y tế xã Vĩnh Tường Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế xã Vĩnh Tường - huyện Vị Thủy
06/TB-TYT 26/04/2017 Trạm Y tế xã Vĩnh Thuận Tây Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế xã Vĩnh Thuận Tây - huyện Vị Thủy
91/TB-TYT 28/04/2017 Trạm Y tế Vĩnh Trung Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế xã Vĩnh Trung - huyện Vị Thủy
* 15/05/2017 Trạm Y tế xã Thạnh Xuân Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của TYT Thanh Xuan
01/TB-PKĐTDP-NB 19/09/2017 Phòng khám Tư vấn Điều trị Dự phòng Ngã Bảy Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của PKTVĐT Dự phòng Ngã Bảy
713/TB.TTYT 05/09/2017 Trung tâm Y tế TP Vị Thanh Thông báo đủ điều kiện Tiêm chủng của Trung tâm Y tế TP Vị Thanh