Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
70/TB-TYT 24/04/2017 Trạm Y tế xã Vĩnh Viên A Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế xã Vĩnh Viên A - huyện Long Mỹ
2/TB-TYT 28/04/2017 Trạm Y tế xã Vĩnh Viên Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế xã Vĩnh Viên - huyện Long Mỹ
01/TB-TYT 03/05/2017 Trạm Y tế xã Tân Hòa Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế xã Tân Hòa - huyện Châu Thành A
01/TB-TYT 03/05/2017 Trạm Y tế thị trấn Rạch Gòi Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế thị trấn Rạch Gòi - huyện Châu Thành A
* 06/05/2017 PKĐKKV Trà Lồng Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của PKĐKKV Trà Lồng - thị xã Long Mỹ
463/TB-TTYT 05/05/2017 Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ
77/TB-TYT 03/05/2017 Trạm Y tế Phường Thuận An Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế Phường Thuận An - thị xã Long Mỹ
11/TB-TYT 03/05/2017 Trạm Y tế Phường Vĩnh Tường Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế Phường Vĩnh Tường - thị xã Long Mỹ
78/TB-TYT 08/06/2017 Trạm Y tế xã Long Bình Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế xã Long Bình - thị xã Long Mỹ
01/TB-TYT 03/05/2017 Trạm Y tế xã Long Phú Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế xã Long Phú - thị xã Long Mỹ
01/TB-TYT 03/04/2017 Trạm Y tế xã Long Trị A Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế xã Long Trị A - thị xã Long Mỹ
0/TB-TYT 03/04/2017 Trạm Y tế xã Long Trị Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế xã Long Trị - thị xã Long Mỹ
04/TB-TYT 03/05/2017 Trạm Y tế xã Tân Phú Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế xã Tân Phú - thị xã Long Mỹ
08/TB-TTYT 05/05/2017 Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy
03/TYT 08/05/2017 Trạm Y tế Phường Bình Thạnh Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế Phường Bình Thạnh - thị xã Ngã Bảy
0/TB-TYT 04/05/2017 Trạm Y tế Phường Ngã Bảy Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế Phường Ngã Bảy - thị xã Ngã Bảy
01/TYTPHT 04/05/2017 Trạm Y tế Phường Hiệp Thành Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế Phường Hiệp Thành - thị xã Ngã Bảy
18/TB-TYT 04/05/2017 Trạm Y tế Phường Lái Hiếu Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế Phường Lái Hiếu - thị xã Ngã Bảy
32/TB-TYT 05/05/2017 Trạm Y tế xã Đại Thành Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế xã Đại Thành - thị xã Ngã Bảy
01/TB-TYT 28/04/2017 Trạm Y tế xã Hiệp Lợi Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế xã Hiệp Lợi - thị xã Ngã Bảy