Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
52/TBĐĐKTC 11/03/2019 Công ty TNHH BVĐK số 10 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Công ty TNHH BVĐK số 10
572/BVĐK 30/07/2018 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
251/TB-TTYT.H 11/05/2018 Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của các TYT trên địa bàn huyện Long Mỹ
124/TTr-TTYT 27/04/2018 Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp V/v thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng tại TYT, PKĐKKV trên địa bàn huyện Phụng Hiệp
01/TB-TYT 09/04/2018 Các TYT trên địa bàn TP Vị Thanh Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của các TYT trên địa bàn TP Vị Thanh
21/TB-TYT 13/04/2018 Trạm Y tế Một Ngàn Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của TYT thị trấn Một Ngàn
06/TYT 04/02/2018 Các TYT trên địa bàn huyện Châu Thành Thông báo Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của các trạm Y tế trên địa bàn huyện Châu Thành
01/TB-TYT 20/04/2017 Trạm Y tế xã Nhơn Nghĩa A Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế xã Nhơn Nghĩa A - huyện Châu Thành A
07/TB-TYT 03/05/2017 Trạm Y tế thị trấn Cái Tắc Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế thị trấn Cái Tắc - huyện Châu Thành A
418/TB-TTYT.H 24/04/2017 TTYT huyện Long Mỹ Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của TTYT huyện Long Mỹ
25/TB-TTYT 04/04/2017 TTYT huyện Phụng Hiệp Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của TTYT huyện Phụng Hiệp
28/TB-BVVTT-KHTH 25/02/2017 Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản
56/TB-PKDKKV 24/04/2017 PKĐKKV Xà Phiên Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của PKĐKKV Xà Phiên - huyện Long Mỹ
35/TB-YTDP 24/04/2017 Trung tâm Y tế Dự phòng Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Hậu Giang
16/TB-TYT 26/04/2017 Trạm Y tế xã Lương Nghĩa Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế xã Lương Nghĩa - huyện Long Mỹ
01/TB-TYT 03/05/2017 Trạm Y tế xã Lương Tâm Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế xã Lương Tâm - huyện Long Mỹ
49/TB-TYT 03/05/2017 Trạm Y tế xã Tân Phú Thạnh Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế xã Tân Phú Thạnh - huyện Châu Thành A
03/TB-TYT 25/04/2017 Trạm Y tế xã Thuận Hòa Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế xã Thuận Hòa - huyện Long Mỹ
01/TB-TYT 18/04/2017 Trạm Y tế xã Thuận Hưng Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế xã Thuận Hưng - huyện Long Mỹ
10/TB-TYT 25/04/2017 Trạm Y tế xã Vĩnh Thuận Đông Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế xã Vĩnh Thuận Đông - huyện Long Mỹ