Đường dây nóng
15:05 17/10/2017

Số điện thoại đường dây nóng của ngành Y tế:

Số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế Hậu Giang:

Số điện thoại đường dây nóng của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế:


Các tin khác