STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đơn vị thực hiện
101 Thủ tục Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D Trang, thiết bị Sở Y tế
102 Thủ tục Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Trang, thiết bị Sở y tế
103 Đăng ký quảng cáo trang thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế có trụ sở trên địa bàn trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Vụ trang thiết bị và công trình y tế – Bộ Y tế. Trang, thiết bị Sở Y tế
104 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế Trang, thiết bị Sở Y tế
105 Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Y tế dự phòng Sở Y tế
106 Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Y tế dự phòng Sở Y tế
107 Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I và II do hết hạn Y tế dự phòng Sở Y tế
108 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Y tế dự phòng Sở Y tế
109 Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II Y tế dự phòng Sở Y tế
110 Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ Y tế dự phòng Sở Y tế
111 Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất Y tế dự phòng Sở Y tế
112 Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự Y tế dự phòng Sở Y tế
113 Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện Y tế dự phòng Sở Y tế
114 Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng Y tế dự phòng Sở Y tế
115 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng Y tế dự phòng Sở Y tế