STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đơn vị thực hiện
81 Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT Khám, chữa bệnh Sở Y tế
82 Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT Khám, chữa bệnh Sở Y tế
83 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT Khám, chữa bệnh Sở Y tế
84 Thủ tục điều chỉnh thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam Khám, chữa bệnh Sở Y tế
85 Thủ tục điều chỉnh bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam Khám, chữa bệnh Sở Y tế
86 THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BÀI THUỐC GIA TRUYỀN Khám, chữa bệnh Sở Y tế
87 THỦ TỤC CHO PHÉP HOAT ĐỘNG LẠI SAU KHI BỊ ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ Khám, chữa bệnh Sở Y tế
88 THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG Khám, chữa bệnh Sở Y tế
89 THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN KHI CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNG HOẶC BỊ THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG Khám, chữa bệnh Sở Y tế
90 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Khám, chữa bệnh Sở Y tế
91 Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do cấp không đúng thẩm quyền Khám, chữa bệnh Sở Y tế
92 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, chữa bệnh Sở Y tế
93 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, chữa bệnh Sở Y tế
94 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, chữa bệnh Sở Y tế
95 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, chữa bệnh Sở Y tế
96 Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, chữa bệnh Sở Y tế
97 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả Khám, chữa bệnh Sở Y tế
98 Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã Khám, chữa bệnh Sở Y tế
99 Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage) Khám, chữa bệnh Sở Y tế
100 Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Khám, chữa bệnh Sở Y tế