STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đơn vị thực hiện
1 Thủ tục Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi. An toàn vệ sinh thực phẩm Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hậu Giang
2 Thủ tục Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi. An toàn vệ sinh thực phẩm Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hậu Giang
3 Thủ tục Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi An toàn vệ sinh thực phẩm Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hậu Giang
4 Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống quy định tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT An toàn vệ sinh thực phẩm Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hậu Giang
5 Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 47/2014/TT-BYT An toàn vệ sinh thực phẩm Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hậu Giang
6 Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế An toàn vệ sinh thực phẩm Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hậu Giang
7 Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế An toàn vệ sinh thực phẩm Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hậu Giang
8 Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức và cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống theo Thông tư 47/2014/TT-BYT An toàn vệ sinh thực phẩm Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hậu Giang
9 Thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức và cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền Sở Y tế theo Thông tư số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT An toàn vệ sinh thực phẩm Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hậu Giang
10 Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh Đảo tạo Sở Y tế
11 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Dược phẩm, mỹ phẩm Sở Y tế
12 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo Dược phẩm, mỹ phẩm Sở Y tế
13 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT Dược phẩm, mỹ phẩm Sở Y tế
14 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Dược phẩm, mỹ phẩm Sở Y tế
15 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm Dược phẩm, mỹ phẩm Sở Y tế
16 Đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc Dược phẩm, mỹ phẩm Sở Y tế
17 Thủ tục đăng ký kiểm tra lại điều kiện bán lẻ thuốc theo nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” Dược phẩm, mỹ phẩm Sở Y tế
18 Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ Dược phẩm, mỹ phẩm Sở Y tế
19 Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh Dược phẩm, mỹ phẩm Sở Y tế
20 Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân xuất cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân xuất cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người xuất cảnh và không phải nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt Dược phẩm, mỹ phẩm Sở Y tế