Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
423/TTr-SYT 11/03/2020 Sở Y tế V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế, UBND cấp huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
67/SYT-VP 10/01/2020 Sở Y tế V/v thu phí với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.
2771/TTr-SYT 05/10/2018 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Y tế tỉnh Hậu Giang
1058/QĐ-UBND 16/06/2017 UBND tỉnh Hậu Giang Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Y tế tỉnh Hậu Giang
1054/QĐ-UBND 16/06/2017 UBND tỉnh Hậu Giang Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Y tế tỉnh Hậu Giang
1055/QĐ-UBND 16/06/2017 UBND tỉnh Hậu Giang Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Y tế tỉnh Hậu Giang
1057/QĐ-UBND 16/06/2017 UBND tỉnh Hậu Giang Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Y tế tỉnh Hậu Giang
1056/QĐ-UBND 16/06/2017 UBND tỉnh Hậu Giang Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Y tế tỉnh Hậu Giang