Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Danh mục 01/01/0001 Danh mục TTHC lĩnh vực Dược phẩm
Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Danh mục 01/01/0001 Danh mục TTHC lĩnh vực Tổ chức - Cán bộ
Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Danh mục 01/01/0001 Danh mục TTHC lĩnh vực Mỹ phẩm
Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Danh mục 01/01/0001 Danh mục TTHC lĩnh vực Giám định Y khoa
Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Danh mục 01/01/0001 Danh mục TTHC lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Danh mục 01/01/0001 Danh mục TTHC lĩnh vực Y tế Dự phòng
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đơn vị thực hiện
01 Thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức và cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền Sở Y tế theo Thông tư số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT An toàn vệ sinh thực phẩm Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hậu Giang
02 Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức và cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống theo Thông tư 47/2014/TT-BYT An toàn vệ sinh thực phẩm Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hậu Giang
03 Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế An toàn vệ sinh thực phẩm Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hậu Giang
04 Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế An toàn vệ sinh thực phẩm Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hậu Giang
05 Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 47/2014/TT-BYT An toàn vệ sinh thực phẩm Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hậu Giang